Нормативно-правове регулювання поводження з відходами: аналіз, проблеми та напрями вирішення

Автор(и)

  • Є. П. Суєтнов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-4094-444X
  • А. В. Лазебна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Ключові слова:

екологічна безпека, екологічна рівновага, нормативно-правове регулювання, поводження з відходами, раціоналізація ресурсів

Анотація

Розробка заходів, пов’язаних зі скороченням обсягів відходів, та вдосконалення норм щодо поводження з відходами займають важливе місце серед питань екологічної безпеки та підтримання сприятливого стану довкілля.

Мета. Аналіз нормативно-правового регулювання поводження з відходами, виділення основних проблем та формування сучасних напрямів вирішення проблем, які стосуються питання відходів, на основі міжнародного досвіду та актуальної практики Європейського Суду з прав людини.

Методи. Теоретичні та загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація), емпіричний метод (метод порівняння).

Результати. На основі результатів дослідження нормативно-правового регулювання поводження з відходами в Україні виявлено основні проблеми та запропоновано варіанти їх вирішення на підставі аналізу рішення Європейського Суду з прав людини та за допомогою вивчення досвіду європейських країн. Виявлено, що Україна обрала шлях унормування питань щодо відходів на основі усталених норм Європейського Союзу, зокрема Директиви про відходи та низки інших нормативно-правових актів у цій сфері.

Висновки. Задля врегулювання сфери поводження з відходами в Україні потрібно забезпечити поступове та ефективне впровадження заходів, які закріплено в Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, систематизувати ряд нормативно-правових актів України щодо поводження з відходами та розпочати їх реалізацію на практиці.

Біографія автора

Є. П. Суєтнов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

канд. юрид. наук, доц.

Посилання

Constitution of Ukraine. (1996). Law of Ukraine of June 28, 1996 № 254k/96-VR. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Sustainable Development Goals 2016-2030. (2017). United Nations Ukraine. Retrieved from http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (in Ukrainian).

On waste. (1998). Law of Ukraine of March 5, 1998 № 187/98-VR. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).

Vojczikhovska, A., Kravchenko, O., Melen-Zabramna, O. & Pankevich, M. (2019). European best waste management practices. Lviv: The Company “Manuskript”. Retrieved from http://epl.org.ua/wpcontent/uploads/2019/07/Krashchi_ES_praktuku_NET.pdf (in Ukrainian).

Getman, A. P. (2015). Codification of environmental legislation: theory and methodology. Environmental Bulletin, (3), 31-32. Retrieved from https://issuu.com/ecoleague/docs/3-2016-www.compressed (in Ukrainian).

On environmental protection. (1991). Law of Ukraine of June 25, 1991 № 1264-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (in Ukrainian).

Trushkina, N. V. & Kocheshkova, I. M. (2017). Regulatory and legal regulation of waste management development in Ukraine. Bulletin of Economic Science of Ukraine, (2), 97-102. Retrieved from http://www.venu-journal.org/download/2017/2(33)/pdf/20-Trushkina.pdf (in Ukrainian).

Judgment of the European Court of Human Rights in the case “Dubetska and Others v. Ukraine” (10 May, 2011). Aapplication № 30499/03. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. ( 4 November 1950). Ratified by Law № 475/97-VR of 17 July 1997. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

About the statement of the State sanitary rules of planning and building of settlements/ (1996). The Order of the Ministry of Health from 06/19/1996 № 173. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96 (in Ukrainian).

On approval of the National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030/ (2017). Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 8, 2017 № 820-r. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8 (in Ukrainian).

Communication from the commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social committee and The Committee of the regions. (10.05.2020);Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe. EUR-Lex. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398&from=EN.

On waste. (2008). Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19.11.2008. Retrieved from https://menr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20%D0%84%D0%A1.pdf

The open case study of the Zero Waste Research Center of Capannori (Lucca) on the Lavazza coffee pods starts delivering results. (10.05.2020). Zero Waste Italy. Retrieved from http://www.zerowasteitaly.org/the-open-case-study-of-the-zero-waste-research-center-of-capannori-lucca-on-the-lavazza-coffee-pods-starts-delivering-results/

Navroczkij, R. L. (2016). The experience of the European Union in the field of safe management of solid waste. Economy and Society, (7), 621-625. Retrieved from

http://www.economyandsociety.in.ua/journal-7/14-stati-7/593-navrotskij-r-l (in Ukrainian).

##submission.downloads##