ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Лариса Олексіївна Коваленко ЧДІЕУ, Ukraine
  • Тетяна Василівна Міхєєнко ЧДІЕУ, Ukraine

Ключові слова:

аналіз, хлібопекарська промисловість, проблеми розвитку, комплексний підхід

Анотація

У статті визначено причини спаду обсягів виробництва хлібопекарської промисловості, зниження прибутковості(зростання збитковості) підприємств, досліджено макроекономічні чинники впливу на розвиток цієї промисловості, особливості регуляторної політики держави та її наслідки. Проаналізовано основні проблеми в діяльності хлібопекарських комбінатів, перспективи підвищення ефективності їхньої діяльності на основі технічного переозброєння, реорганізаційних заходів, підвищення якості та розширення асортименту продукції.

Біографії авторів

Лариса Олексіївна Коваленко, ЧДІЕУ

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів

Тетяна Василівна Міхєєнко, ЧДІЕУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення: Постанова від14.04.2000 р. №656 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF.

Белік В. Стан і проблеми хлібопекарської промисловості України/ В. Белік// Техніка АПК. – 2012. – №4-5. – С. 11-13.

Інформація про підсумки роботи підприємств хлібопекарської галузі, виконавчого апарату Об’єднання“Укрхлібпром” та ЦВТЛ у2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrhlibprom.org.ua/ua/novini/informacija_pro_pidsumki_roboti_u_2012.html

Карнаушенко Л. І. Шляхи розвитку хлібопекарської промисловості України/ Л. І. Карнаушенко// Зернові продукти і комбікорми. – 2011. – №1. – С. 17-19.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/.

Сичевський М. П. Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в Україні/ М. П. Сичевський // Економіка АПК. - 2012. - №1. - С. 38- 40.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством