РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Володимирівна Філіпова ЧНТУ, Україна

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, регулювання, ефективність

Анотація

Стаття присвячена аналізу регулювання проектів ДПП в Україні. Визначено структуру, завдання та повноваження існуючих сьогодні органів регулювання ДПП. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності результатів проектів ДПП. Визначено перешкоди для реалізації проектів ДПП та запропоновані рекомендації щодо їх усунення. Також внесені пропозиції щодо удосконалення системи органів регулювання проектів державно-приватного партнерства.

Біографія автора

Наталія Володимирівна Філіпова, ЧНТУ

кандидат економічних наук, доцент кафедри  менеджменту Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 №93/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.

Звіти про конкурентоспроможність України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/

Доценко-Білоус Н.О. Чи потрібен державі партнер [Електронний ресурс] / Н.О. Доценко-Білоус. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2011/10 /6/300711/

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/

Мочальников В. Государственно-частное партнёрство в стратегии социально-экономического развития России/ В. Мочальников// Вестник Института экономики РАН. - 2010. - №1. - С. 55–70.

Сиротюк О.Д. Формування правових засад державно-приватного партнерства: теоретичні проблеми становлення та розвитку [Електронний ресурс] / О.Д. Сиротюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Yurnpo/2010_1/110-119.pdf.

Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrppp.com/index.php

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством