КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ МОТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Галина Григорівна Савіна Херсонський національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-5587-6494
  • Ірина Анатоліївна Крутій Херсонський національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-3921-0091
  • Олена Валеріївна Скоробагатько Херсонський національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-9508-606X

Ключові слова:

колективні та індивідуальні мотиви, інноваційна діяльність, фактори впливу на мотивацію, колективні системи мотивації, мотиваційний стан

Анотація

У статті розглянуто особливості індивідуальних та колективних мотивів інноваційної діяльності. Надане сутнісне розмежування колективних та індивідуальних мотиві. Наведено елементи моделі мотивування до здійснення інновацій.

Біографії авторів

Галина Григорівна Савіна, Херсонський національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, в.о. проректора з наукової роботи Херсонського національного технічного університету

Ірина Анатоліївна Крутій, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету

Олена Валеріївна Скоробагатько, Херсонський національний технічний університет

здобувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету

Посилання

Ареф’єва О.В. Особливості інноваційної діяльності у сфері послуг/ О.В. Ареф’єва, С.В. Забуранний// Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6 (84). – С. 121–126.

Вороновська М.М. Система мотивів і стимулів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства/ М.М. Вороновська// Вісник Національного університету«Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – №682. – С. 36-40.

Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства/ О. Грішнова, Н. Полив’яна// Україна: Аспекти праці. – 2007. – №5. – С. 37–41.

Інновації: проблеми науки і практики: монографія/ Науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку НАН України; Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 336 с.

Засанська С.В. Мотивація інноваційної активності населення регіону/ С.В. Засанська// Механізм регулювання економіки. – 2011. – №4. – С. 88 – 92.

Кирхлер Э. Мотивация в организациях/ Э. Кирхлер, К. Родлер// Психология труда и организационная психология/ Э. Кирхлер, К. Родлер; [пер. с нем.]. - Х.: Гуманитарный центр, 2008. - Т. 1. – 144 с.

Мотивація праці в ринковій економіці: проблеми теорії і практики/ [Д.П. Богиня, Л.І. Долгова, Г.Т. Куліков та ін.]. – К.: Ін-т екон. НАН України, 2007. – 182 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інновації