ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

регулювання, телекомунікації, розвиток, глобалізація, послуги, технологічний прорив

Анотація

У статті визначено, що розвиток телекомунікацій є необхідною умовою економічного прогресу і руху до постіндустріального суспільства в країнах з перехідною економікою. Визначено, що основними особливостями телекомунікацій є стрімкий розвиток, постійні зміни технологій, лібералізація національних ринків. Зазначено, що найсуттєвішою проблемою розвитку телекомунікацій сьогодні є нерівномірність розвитку у світі.

Біографії авторів

Олег Петрович Мовчан, ЧНТУ

здобувач Чернігівського національного технологічного університету

Ігор Леонідович Желдак, ЧНТУ

здобувач Чернігівського національного технологічного університету

Посилання

Аникин О.Б. Мировой рынок телекоммуникаций: современные тенденции, стратегии и перспективы развития: монография/ О.Б. Аникин. – М. : ГУУ, 2009. – 170 с.

Про схвалення Концепції розвитку телекомунікацій в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. №316-р [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/316-2006-%D1%80

Мовчан О.П. Телекомунікаційна галузь як база розбудови інформаційного суспільства/ О.П. Мовчан// Формування ефективних механізмів управління в умовах пріоритетності знаннєвої компоненти економічного розвитку: [монографія] / За заг.ред. Л.С. Ладонько. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В.; ТПК “Орхідея”, 2013. – С. 177-189.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Управління підриємством