Використання інноваційного спеціалізованого обладнання для підготовки висококваліфікованих армспортсменів

Автор(и)

  • І. О. Мазуренко Харківська державна академія фізичної культури, Україна
  • О. І. Камаєв Харківська державна академія фізичної культури, Україна
  • Д. О. Безкоровайний Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

Ключові слова:

армспорт, силова підготовка, спеціалізоване обладнання

Анотація

Анотація. В статті розглянуто динаміку розвитку силових показників висококваліфікованих армспортсменів під час проведення тренувального процесу з армспорту з використанням інноваційного спеціалізованого професійного обладнання.

Біографії авторів

І. О. Мазуренко, Харківська державна академія фізичної культури

аспірант кафедри олімпійського та професійного спорту

О. І. Камаєв, Харківська державна академія фізичної культури

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри олімпійського та професійного спорту

Д. О. Безкоровайний, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат наук з ФВ та С, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, ЗМСУ з армспорту

Посилання

Безкоровайний, Д. О. (2013). Оптимізація розвитку сили та статичної витривалості юнаків в армспорті : монографія. ХНУМГ, Харків.

Безкоровайний, Д. О. (2010a). «Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті». Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць за ред. проф. С. Єрмакова, (1), 13-16.

Безкоровайний, Д. О. (2010b). Навчання техніці боротьби на руках. Практичні рекомендації для занять армспортом : методичні вказівки. ХНАМГ, Харків.

Водлозеров, В. Е. (2002). «Физиолого-биомеханические аспекты адаптации к физическим нагрузкам с помощью тренажеров локально направленного действия для тренировки рук». Труды Крымского государственного медицинского университета им. С. И. Георгиевского «Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения», (138-1), 40-44.

Водлозеров, В. Е. (2003). Тренажеры локально направленного действия. КГМУ, Симферополь.

Водлозеров, В. Е., & Ефименко, А. М. (2003). «Исследование эффективности системы тренажеров локально направленного действия для тренировки рук». Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2003», (30), 51-52.

Волков, Е. А., & Мунтян, В. С. (2007). «Особенности специальной физической подготовки спортсменов в армспорте». Слобожанський науково-спортивний вісник, (12), 109-114.

Галашко, А. И., & Галашко, Н. И. (2008). «Сравнительная оценка антропометрического развития спортсменов силовых видов спорта». Теорія та методика фізичного виховання, (4), 13-17.

Звягінцева, І. М. (2010). Силова та фізична підготовка. Пауерліфтинг: методичні вказівки. ХНАМГ, Харків.

Камаєв, О. І., & Безкоровайний, Д. О. (2013). «Влив експериментальної програми тренування з армспорту на силові показники основних м'язових груп 16-17-річних рукоборців» Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць за ред. С. С. Єрмакова, (1), 34-37.

Клочко, В. М., & Безкоровайний, Д. О. (2005). Спортивні єдиноборства. Армспорт. Техніка, тактика і методика навчання: конспект лекцій для вивчення модуля «Фізичне виховання». ХНАМГ, Харків.

Подрігало, Л. В., Галашко, О. І., Галашко, М. І., & Городиський, М. І. (2008). «Біомеханічні особливості армспорту». Слобожанський науково-спортивний вісник, (4), 167-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-08