Фізіологічні основи прояву витривалості в одноборствах

Автор(и)

  • І. М. Пашков к.фіз.вих., доцент, Україна

Ключові слова:

витривалість, можливості, адаптація, аеробний, анаеробний

Анотація

Анотація. В статті розкриті методичні особливості прояву витривалості в одноборствах та зокрема в тхеквондо. Рівень прояву витривалості тхеквондистів має вирішальну роль в досягненні високої спортивної майстерності та успіху в змагальному поєдинку.

Біографія автора

І. М. Пашков, к.фіз.вих., доцент

Харківська державна академія фізичної культури

Посилання

Вржесневський, І. І. (2011). Засоби і методи розвитку рухових якостей людини : Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей. НАУ. Київ.

Палій, О. В., & Пашков, І. М. (2018). «Динаміка розвитку витривалості тхеквондистів 12-14 років». Єдинобрства №3(9), 32–40.

Пашков, И. Н. (2015a). «Повышение уровня физической работоспособности в тхеквондо на этапе предварительной базовой підготовки». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт». 36. наукових праць. За ред. Г. М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М.П.

Драгоманова, Випуск 4 (59) 60–63.

Пашков, І. М. (2015b). «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури.Фізична культура і спорт.» 36. наукових праць. За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 3(58)15, 93–95.

Пашков, І. М., & Палій, О. В. (2017). «Особливості розвитку витривалості у тхеквондо». Єдиноборства, № 2(13), 43-46.

Платонов, В. Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев.

Ровний, А. С., Ровный, В. А., & Ровная, О. О. (2014). Фізіологія рухової активності: підручник. ХНАДУ, Харків.

Ровний, А. С., Ільїн, В. М., Лизогуб, В. С., & Ровная, О. О.(2015). Фізіологія спортивної діяльності. ХНАДУ, Харків.

Ровный, А. С., Романенко, В. В., & Пашков, И. Н. (2013). Управление подготовкой тхеквондистов. Монография. Харків.

Солодков, О. С., & Сологуб, О. Б. (2009). Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. : Учебник. 2–е изд., испр. и доп. Олимпия Пресс, Москва.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-08