Навчальна дисципліна «Спортивна боротьба» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту

Автор(и)

  • В. І. Шандригось Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Україна

Ключові слова:

магістр, спортивна боротьба, фізична культура і спорт, навчальна дисципліна, змістовний модуль.

Анотація

Анотація. В статті розкрито структуру та зміст навчальної дисципліни «Спортивна боротьба» для магістерського рівня підготовки з спеціальності 017 Фізична культура і спорт в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. Окреслено перспективи впровадження даної дисципліни.

Біографія автора

В. І. Шандригось, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, майстер спорту України з вільної боротьби

Посилання

Ананченко, К. В., Єрмаков, С. С., & Бойченко, Н. В. (2016). «Загальний курс Бойові мистецтва у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, (139 (1)), 275-279.

Бойченко, Н. В. (2017). «Оздоровчий вплив засобів східних єдиноборств на організм студенток ВНЗ». Единоборства, 26-30.

Борисова, О. В. & Матвеев, С. Ф. (2012). «Проблемы и пути их решения на примере учебной дисциплины «Профессиональный спорт»». Матер. междунар. науч.-практ. конф. по проблемам физической культуры и спорта государств-участников СНГ, Ч. 2, 272-275.

Бріскін, Ю., Передерій, А., & Пітин, М. (2010). Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни «Професійна майстерність тренера». Фізична активність, здоров’я і спорт, № 1, 74-79.

Костюкевич, В. М., Шинкарук, О. А., Воронова, В. І., & Борисова, О. В. (2017). Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт): навчальний посібник. КНТ, Київ.

Матвеєв, С. Ф. & Крапивницкая, Т. А. (2011). «Структура стажировки магистров в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины». Материалы международного конгресса «Спорт для всех», 90-93.

Савченко, В. Г., & Долбишева, Н. Г. (2011). Професійна діяльність магістрів з олімпійського спорту. Дніпропетровськ.

Черненко, В. А., & Бойченко, Н. В. (2017). «Самозащита как предмет изучения в ВУЗах Украины». Единоборства, 64-67.

Шандригось, В. І. (2018). «Спортивна боротьба». Програма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 017 Фізична культура і спорт. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль.

Шандригось, В. І., & Шандригось, Г. А. (2018a). «Навчальна дисципліна «Моделювання і прогнозування в спорті» у підготовці магістрів зі спорту». Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту,118-122.

Шандригось, В. І., & Шандригось, Г. А. (2018b). «Науково-педагогічна практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту». Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи, 148-150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-08