Використання дихальних тренажерів з метою підвищення толерантності організму спортсменів до гіпоксії

Автор(и)

  • С. Б. Латенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Н. І. Пеценко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

гіпоксія, дихальні тренажери, штучні гіпоксичні умови, оптимізація тренувального процесу

Анотація

Анотація. Стаття присвячена перспективам та методикам використання дихальних тренажерів для підвищення толерантності організму  спортсменів до гіпоксії з метою оптимізації тренувального процесу.

Біографії авторів

С. Б. Латенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, факультет біомедичної інженерії

Н. І. Пеценко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри біобезпеки та здоров’я людини, факультет біомедичної інженерії

Посилання

Горанчук, В. В., Сапова, Н. И., & Иванов, А. О. (2003). Гипокситерапия. СПб.: ЭЛБИ-СПб.

Івасик, Н. (2016). «Застосування тренажерів у дихальній гімнастиці пацієнтів з бронхолегеневими захворюваннями». Спортивна наука України, №2 (72), 42-50.

Колчинская, А. З., Цыганова, Т. Н., & Остапенко, Л. А. (2003). Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте. Медицина, Москва.

Корнеева, И. Т., Поляков, С. Д., Ходарев, С. В., & Тертышная, Е. С. (2010). «Коррекция тренировочного процесса юных футболистов с применением интервальной гипоксической тренировки». Медицинский вестник Северного Кавказа, № 3, 110-111.

Левашов, М. I., Березовский, В. Я., & Малюта, В. I. (2004). «Iнтегральне нормобаричне гiпоксичне тренування як метод реабiлiтацii спортсменiв високоi квалiфiкацii». Актуальнi проблеми фiзичноi культури i спорту, №3, 109-115

Мухін В. М. (2009). Фізична реабілітація: підручник. Олімпійська література, Київ.

Озолин, Э. С. (2005). «Использование гипербарической оксигенации и нормобарической гипоксии в подготовке спортсменов». Теория и практика физической культуры, №1, 5-8.

Оладько, А. А., Лосицкий, Е. А., & Загородный, Г. М. (2007). Гипобарическая гипоксия в тренировке и реабилитации спортсменов: Методические рекомендации. Минск.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-02-08