Питання оптимізації тренувального процесу спортсменів-єдиноборців шляхом індивідуалізації їх психологічної підготовки

Автор(и)

  • В. С. Мунтян Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Анотація

Анотація. В статті розкриті питання оптимізації навчально-тренувального процесу спортсменів-єдиноборців шляхом індивідуалізації їх психологічної підготовки. Відображені проблеми індивідуалізації тренувального процесу спортсменів з урахуванням їх особливостей і потенційних психологічних можливостей; використання відновлювальних заходів; урахування прямої та зворотної індивідуалізації під час змагальної діяльності тощо. Встановлено, що індивідуальні особливості спортсменів найбільш повно розкриваються в процесі змагальної діяльності. Ефективність реалізації рівня підготовленості спортсмена залежить від його індивідуальних психофізіологічних особливостей. Індивідуалізація психологічної підготовки передбачає оптимальне використання власного психічного потенціалу спортсмена, методів і засобів підготовки з урахуванням закономірностей адаптації його організму до фізичних і психоемоційних навантажень.

Біографія автора

В. С. Мунтян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

канд. наук фіз. вих. та спорту, доцент

Посилання

Врублевский, Е. П., Севдалев, С. В., Нарскин, А. Г., & Кожедуб, М. С. (2016). Технология индивидуализации подготовки квалифицированных спортсменок: теоретико-методические аспекты.

Монографія. ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель.

Данько, Г. В. (1999). Індивідуалізація тренувального процесу борців високої кваліфікації у циклах безпосередньої підготовки до змагань:

Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту. Київ.

Занюк, С. (2002). Психология мотивации [Электронный ресурс] Режим доступа: tkd.kulichki.net/psih/1_1.htm / psi.webzone.ru/intro/intro 13.htm. Эльга-Н; Ника-Центр, Київ.

Ильин, Е. П. (2012). Психология спорта. СПб., Питер.

Лущак, А. Р. (2001). Оптимізація психофізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти МВС України: автореф. дис. ... канд. наук фіз. виховання і спорту. Львів.

Мунтян, В. С., & Камаев, О. И. (2006). Методические основы индивидуализации процесса подготовки квалификационных спортсменов в рукопашном бое. Слобожанский науково-спортивний вісник. N 10, 76–81.

Мунтян, В. С. (2016). Прикладные аспекты психологии деятельности человека в экстремальных условиях и ситуациях. Монографія. Право, Харьков.

Николаев, А. Н. (2017). Эффективность индивидуализации психологической подготовки спортсменов. Известия Саратовского университета. Психология развития. Т.1, 69-74.

Платонов, В. Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимп. лит., Киев.

Сергиенко, Л. П. (2004). Основы спортивной генетики. Вища школа, Киев.

Товстоног, О. Ф. (2010). Індивідуалізація підготовки спортсменів як основа досягнення високого спортивного результату. Молода спортивна наука України. Т.1. 322-327.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01