«Фізичне виховання з елементами фехтування» на дистанційній платформі навчання MOODLE (із досвіду організації навчання у ХНПУ імені Г.С. Сковороди)

Автор(и)

  • О. О. Несен Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  • І. В. Кривенцова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
  • В. Г. Клименченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна

Анотація

Анотація. В статті розглянуті організаційні моменти викладання дисципліни «фізичне виховання з елементами фехтування» на дистанційній платформі навчання Moodle. Визначені порядок організації курсу та варіант налагодження комунікації зі студентами.

Біографії авторів

О. О. Несен, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

к.фіз.вих., доцент кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту

І. В. Кривенцова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

к.п.н., доцент, завідувачка кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту

В. Г. Клименченко, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

старший викладач кафедри одноборств, фехтування і силових видів спорту

Посилання

Биков, В. Ю., Кухаренко, В. М., & Сиротенко, Н. Г. (2008). Технологія створення дистанційного курсу : навчальний посібник. Київ : Міленіум, 324 с.

Дивак, В. В. (2012). Використання відкритих систем дистанційного навчання у підготовці фахівців з педагогіки вищої школи. Інформаційні технології і засоби навчання. No 2 (28). [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.journal.iitta.gov.ua.

Жевакіна, Н. В. (2003). Технологія дистанційного навчання: сутність та особливості. Вісник Луганського державного педагогічного унвіверситету ім. Тараса Шевченка. No 4. 68-73.

Клевец А. (2020). Чем отличается онлайн-обучение от дистанционного обучения ˂ https://finacademy.net/materials/article/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie-ot-distantsionnogo-obucheniya ˃ (11.11.2020).

Кривенцова, І. В., Клименченко, В. Г., & Іванов, О. В. (2020). Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. № 5(2). 98-103.

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004. N 40. Офіційний сайт Верховної Ради України: ˂ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04#Text ˃ (11.11.2020).

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 25 04 2013 р. № 466. Офіційний сайт Верховної Ради України: ˂ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n83 ˃ (11.11.2020).

Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494. Офіційний сайт Верховної Ради України: ˂ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1494-2003-%D0%BF#Text ˃ (11.11.2020).

Шандригось, Г. А., Шандригось, В. І., & Ладика, П. І. (2015). Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія No 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, Вип. 5 К (61) 15. 270-273.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01