Порівняння психологічних тестів на життєстійкість та за методикою «САН» для визначення ступеню готовності єдиноборців до змагань

Автор(и)

  • В. О. Пономарьов Харківська державна академія фізичної культури, Україна
  • К. В. Ананченко кандидат наук з ФВ та С, доцент, доцент кафедри єдиноборств, Україна

Анотація

Анотація. В статті проведено порівняльний аналіз психологічних тестів на життєстійкість та за методикою «САН» з метою застосування у методі визначення психологічної готовності єдиноборця на ранніх етапах спортивної підготовки.

Біографії авторів

В. О. Пономарьов, Харківська державна академія фізичної культури

аспірант

К. В. Ананченко, кандидат наук з ФВ та С, доцент, доцент кафедри єдиноборств

Харківська державна академія фізичної культури

Посилання

Афонін, В., Кізло, Л., & Федак, С. (2013). Психічний стан та результативність фізичної діяльності військовослужбовців. Молода спортивна наука України, Т.2, 10-14.

Багадирова, С. К. (2010). Организация психологического сопровождения в спорте (на примере команды дзюдоистов). Теоретические и прикладные проблемы психологии личности, 105-107.

Барканова, О. В. (2009). Методики диагностики эмоциональной сферы : психологический практикум. [серия: Библиотека актуальной психологии]. Литера-принт, Красноярс.

Варій, М. Й. (2009). Основи психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Центр учбової літератури, Київ.

Воронова, В. И. (2013). Психологическое обеспечение подготовки спортсменов в футболе. Наука в олимпийском спорте, №4, 32-39.

Гогун, Є. М. (2000). Психологія фізичного виховання і спорту : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. Академія, Москва.

Гринь, О., & Воронова, В. (2015). Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту. Спортивний вісник Придніпров'я, № 3, 29-34.

Конон, И., & Чарыкова, И. (2009). Анализ существующей системы психологического сопровождения. Спортивный психолог, №1 (16), 80-82.

Коробейніков, Г. В., Дудник, О. К., & Конєва, Л. Д. (2008). Діагностика психофізіологічних станів спортсменів : метод. посіб. Київ.

Леонтьев, Д. А., & Рассказова, Е. И. (2006). Тест жизнестойкости. Смысл, Москва.

Платонов, В. Н. (2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Олимпийская литература, Киев.

Сосіна, В. Ю. (2013). Психологічна підготовка в спорті : Лекція для студентів ІІІ курсу ФФВ напряму підготовки Хореографія з дисципліни «Основи теорії підготовки спортивного хореографа». ЛДУФК, Львів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01