Ефективність техніко-тактичних дій гандболісток вищої ліги команди ХДУ-Дніпрянка в змагальній діяльності

Автор(и)

  • Є. А. Стрикаленко Херсонський державний університет, Україна
  • О. Г. Шалар Херсонський державний університет, Україна
  • В. М. Гузар Херсонська державна морська академія,

Анотація

В статті досліджено взаємозв’язок між різними показниками змагальної діяльності гандболісток. Доведено, що ефективність змагальної діяльності характеризується наявністю середнього кореляційного зв’язку з надійністю (r = 0,579) виконання ігрових прийомів та загальною оцінкою змагальних дій (r = 0,568). Також незначний взаємозв’язок спостерігається між надійністю та загальною оцінкою і змагальної діяльності.

Біографії авторів

Є. А. Стрикаленко, Херсонський державний університет

завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

О. Г. Шалар, Херсонський державний університет

доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат педагогічних наук, доцент

В. М. Гузар, Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

Посилання

Гузар, В.М., Шалар, О.Г., & Мордюк, Д. (2016). Міжособистісні відношення гандболісток і їх вплив на змагальну діяльність. Вісник Чернігівського національного педагогічного

університету імені Т.Г. Шевченка, 139, (2), 218-222.

Жосан, И.А., Стрикаленко, Е.А., & Шалар, О.Г. (2014). Методика развития и комплексный контроль скоростно-силовых качеств гандболисток высокого класса. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 24-29.

Козіна, Ж. Л., Слюсарев, В. Ф., & Волков, Є. П. (2004). Факторна структура підготовленості гандболістів високого класу. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми

фізичного виховання і спорту, 13, 39-47.

Латышкевич, Л.А., & Турчин, И.Е. (1997). Особенности подготовки гандболистов высокой квалификации. Основа. 132. Киев

Стрикаленко, Є.А., & Шалар, О.Г. (2017). Вплив інтелектуальних здібностей на ефективність змагальної діяльності гандболісток високого класу. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, 147, (2), 255-258.

Стрикаленко, Є.А., Шалар, О.Г., & Гузар В.М. (2020). Ефективність методики розвитку спеціальної витривалості юних гандболісток. Спортивні ігри, 4 (18), 116, 84-94. doi:

15391/si.2020-4.08

Шалар, О., Жосан, І., Шум, Д., & Стрикаленко, Є. (2014). Властивості темпераменту і волі гандболісток різного ігрового амплуа. Спортивний вісник Придніпров’я, 3, 40-43.

Шалар, О.Г., Снопова, Ю.А., & Стрикаленко, Е.А. (2010). Психологическая совместимость женской гандбольной команды. Физическое воспитание студентов, (1), 109-112.

Strykalenko, Yevgeniy, Zhosan, Ihor, & Shalar, Oleh (2017). Intellectual abilities high-end handball players of different playing roles. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я

у сучасному суспільстві, 4(40), 128-133.

Strykalenko, Yevhenii, Shalar, Oleh, Huzar, Viktor, Yuskiv, Serhii, Silvestrova, Hanna, & Holenco, Nina (2020). The correlation between intelligence and competitive activities of elite female handball players. Journal of Physical Education and Sport, 20(1), 63-70,

DOI:10.7752/jpes.2020.01008

Shalar, Oleh, Strykalenko, Yevhenii, Huzar, Viktor, Homenko, Yladislav, & Popovich, Tatyna. (2019). Psychological readiness of handball players for the competition. Sport science

international scientific journal of kinesiology, 12, іssue 1, 95-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01