Нова фізична культура у вимірах інновацій

Автор(и)

  • Сергій Олександрович Моїсеєв Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна
  • Віктор Миколайович Гузар Херсонська державна морська академія, Україна
  • Валерій Степанович Свирида Херсонська державна морська академія, Україна

Анотація

У статті розкривається діалектичне протиріччя між класикою та інноватикою у фізичному вихованні здобувачів освіти. Характеризуються інноваційні зміни у фізичному вихованні учнів Нової української школи на рівні змісту, фізкультурно-оздоровчих технологій та оцінювання.

Біографії авторів

Сергій Олександрович Моїсеєв, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

Віктор Миколайович Гузар, Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Валерій Степанович Свирида, Херсонська державна морська академія

старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки

Посилання

Гузар, В.М., Сапронова, Ю., & Шалар, О.Г. (2014). Вплив вольових якостей на фізичну підготовленість юних гандболісток. XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юнацького спорту», 185-189.

Гузар, В.М., Шалар О.Г., & Стрикаленко, Є.А. (2020). Особливості індивідуального підходу на уроках волейболу з учнями 7-х класів. Всеукраїнська науково-практична

інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», (66), 204-208.

Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. Київ: Академвидав.

Моїсеєв, С.О., & Гузар, В.М. (2020а). Організація фізичного самовиховання учнів закладів загальної середньої освіти в умовах загальнонаціонального карантину. Матеріали

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», (57), 362-364.

Моїсеєв, С.О., & Гузар, В.М. (2020b). Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках волейболу. ХV наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти», 67-72.

Моїсеєв, С.О., Гузар, В.М., & Шалар, О.Г. (2019). Концептуальні засади розвитку предметних компетентностей учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі. Педагогічний альманах: зб.наук.пр., (43), 45-56.

Моїсеєв, С.О., Гузар, В.М., & Юськів, С.М. (2020). Вплив формувального оцінювання на теоретичну та технічну підготовленість учнів 6-х класів під час вивчення модулю

«Волейбол». Спортивні ігри, (2 (16)), 28-39. doi: 10.15391/si.2020-2.03

Моїсеєв, С.О. (2013). Порівняльна характеристика робочого, відкритого та конкурсного уроків фізичної культури. Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал, (4), 154-158.

Моїсеєв, С. О. (2017). Сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури у загальноосвітній школі. Педагогічний альманах : збірник наукових праць, (34), 296-303.

Моїсеєв, С.О. (2018). Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури у вимірах фахових конкурсів. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Моїсеєв, С.О. (2020). Компетентнісний підхід до навчання учнів 5-9 класів на уроках фізичної культури у Новій українській школі. Теоретико-методологічні основи модернізації навчання: компетентнісний підхід: колективна монографія. Херсон:

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 288-317.

Шалар, О.Г., Стрикаленко, Є.А., & Гузар, В.М. (2019). Особливості формування командної згуртованості юних спортсменок в ігрових видах спорту. Спортивні ігри, (3 (13)), 6473. Doi: 10.15391/si.2019-3.08

Shalar, O., Huzar, V., Strikalenko,Y., Yuskiv, S., Homenko, V., & Novokshanova, A. (2019). Psycho-pedagogical aspects of interaction between personality traits and physical qualities of the young gymnasts of the variety and circus studio. Journal of Physical Education and Sport (JPES), (19 (Supplement issue 6)), 344, 2283-2288. DOI:10.7752/jpes.2019.s6344

Strikalenko,Y., Shalar, O., Huzar, V., Voloshіnov, S., Yuskiv, S., Silvestrova, H., & Holenko, N. (2020). The correlation between intelligence and competitive activities of elite female handball players. Journal of Physical Education and Sport, 20 (1), 63-70.

http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2020.01008

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01