Механізми адаптації організму спортсмена до м’язової діяльності

Автор(и)

  • Ольга Віталіївна Палій Харківська державна академія фізичної культури, Україна

Анотація

В статті розкриті механізми адаптації організму спортсмена до м’язової діяльності, що являється ключовим фактором при розвитку витривалості. Розглядається динаміка адаптаційних змін у спортсменів та стадії формування пристосувальних реакцій.

Біографія автора

Ольга Віталіївна Палій, Харківська державна академія фізичної культури

аспірантка

Посилання

Пашков, І. М. (2015). «Адаптаційні процеси тхеквондистів під впливом великих фізичних навантажень». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт.» 36. наукових праць. За ред. Г.М. Арзютова. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 3(58)15, 93–95.

Платонов, В. Н.(2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для студ. высш. учеб. заведений физ.

воспитания и спорта. Олимпийская література, Киев.

Ровний, А. С., Ільїн, В. М. , Лизогуб, В. С., & Ровна. О. О. (2013). Фізіологія спортивної діяльності. ХНАДУ, Харків.

Ровний, А. С., Ровный, В. А. & Ровная. О. О. (2014). Фізіологія рухової активності: підручник. ХНАДУ, Харків.

Ровний, А. С. & Язловецький, В. С. (2005). Фізіологія спорту. Навчальний посібник. Друге видання. РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, Кіровоград.

Солодков, А. С. & Сологуб, Е. Б. (2007). Фізіологія людини. Загальна. Спортивна. Вікова : Учеб. для вузів. Терра–Спорт, Москва.

Солодков, О. С. & Сологуб, О. Б. (2009). Физиология человека. ОбщОбщая. Спортивная. Возрастная : Учебник. 2–е изд., испр. и доп. Олимпия Пресс, Москва.

Уилмор, Дж. Х. (1997). Физиология спорта и двигательной активности. Олимпийская литература, Киев.

Шахлина, Л. Г. (2016). Спортивная медицина: учебник для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта. Черновцы.

Plews, D.J, Laursen, P.B, Kilding, A.E & Buchheit, M. (2013). Evaluating training adaptation with heart rate measures: a methodological comparison. Int J Sports Physiol Perform. Epub 8.

Vesterinen, V, Hakkinen, K, Hynynen, E, Mikkola, J, Hokka L, &

Nummela, A. (2013). Heart rate variability in prediction of individual adaptation to endurance training in recreational

endurance runners. Scand J Med Sci Sports. №23, 80-171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01