Фітнес-технології як засіб спортивного тренування футболістів студентських збірних команд

Автор(и)

Анотація

Мета – аналіз використання фітнес-технологій у процесі спортивного тренування студентської збірної команди ЗДМУ з футболу. Методи: аналіз науково-методичної літератури і даних мережі «Internet»; педагогічні спостереження; педагогічне тестування; методи математичної статистики. Результати. У загальному вигляді сучасні фітнес-технології спортивної підготовки футболістів студентських збірних команд містять такі компоненти: засоби загальної фізичної підготовки; засоби спеціальної фізичної та функціональної підготовки; засоби релаксації та стретчингу. Висновки. Під сучасними фітнес-технологіями у спортивних іграх розуміють сукупність наукових методів, прийомів, що сформовані у відповідний алгоритм дій, який реалізується для підвищення загальної, спеціальної фізичної та функціональної підготовленості у процесі розвитку домінантних рухових здібностей спортсменів. Їх активне впровадження у систему спортивної підготовки студентських збірних команд з футболу дозволить сформувати підґрунтя для ефективної реалізації наявного техніко-тактичного потенціалу футболістів у змагальній діяльності.

Біографії авторів

Едуард Дорошенко , Запорізький державний медичний університет

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Віталій Підлубний , Запорізький державний медичний університет

доктор медичних наук, професор

професор кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології

Сергій Мирний , Запорізький державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини

Дар’я Москвітіна , Запорізький державний медичний університет

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

Микола Щуров , Запорізький державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент

завідувач кафедри онкології та онкохірургії

Посилання

Кокарева, С.М., Дорошенко, Е.Ю., Кокарев, Б.В. & та ін. (2021). Моніторинг спеціальної працездатності, фізичної та функціональної підготовленості футболістів 19-21 років. Sciences of Europe, 65, 19–23. http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13732

Кокарева, С., Кокарев, Б., & Дорошенко Е. (2022). Інноваційні методики фітнес-тренінгу для підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів: [монографія]. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/?q=node/720

Лісенчук, Г., Тищенко, В., Ван, Л., & Шеховцова К. (2020). Напрями удосконалення технології поточного управління у футболі. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 3, 31–37. DOI: 10.32652/tmfvs.2020.3.31-37

Лісенчук, Г.А., Хмельницька, І.В., Кокарева С.М. & та ін. (2021). Фітнес-тренінг як засіб підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 7 (138), 77–82. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).16

Нестеренко, Н., & Порохнявий, А. (2022). Вплив засобів футболу на рухові здібності студентів 18-19 років на заняттях з фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 4 (149), 73–77. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2022.4(149).17

Платонов, В.М. (2017). Рухові якості та фізична підготовка спортсменів. К.: Олімпійська література, 656. https://www.researchgate.net/publication/323880488

Всеукраїнська футбольна асоціація студентів: [електронний ресурс]. Код доступу: https://www.facebook.com/vfastudents/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02