Значущість ігрових видів спорту для оптимізації оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів медичних закладів вищої освіти

Автор(и)

Анотація

Мета – аналіз використання засобів спортивних ігор у оздоровчо-рекреаційній руховій активності студентів медичних закладів вищої освіти. Методи: аналіз науково-методичної літератури і даних мережі «Internet»; педагогічні спостереження; контент-аналіз заявкової документації змагань з ігрових видів спорту та навчально-тренувальних груп студентського спортивного клубу «Медик» у 2019-2020 навчальний рік; методи математичної статистики. Результати. Використання засобів ігрових видів спорту у оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентів медичних закладів вищої освіти має близькі значення у навчальному – 32,2% і у позанавчальному процесах – 36,5%. Висновки: переважне використання засобів ігрових видів спорту у оздоровчо-рекреаційній руховій активності студентів медичних закладів вищої відбувається за напрямами: 1) у процесі практичних занять з фізичного виховання; 2) у процесі навчально-тренувальних занять з ігрових видів спорту; 3) у процесі змагань з ігрових видів спорту.

Біографії авторів

Едуард Дорошенко , Запорізький державний медичний університет

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор

завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Ланна Лукашенко , Запорізький державний медичний університет

доктор медичних наук, професор

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Михайло Олійник , Запорізький державний медичний університет

кандидат наук з фізичного виховання та спорту

старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини,

Юрій Ганошенко , Запорізький державний медичний університет

кандидат філологічних наук, доцент

доцент кафедри культурології та українознавства

Посилання

Андрєєва, О., Дутчак, М., & Благій, О. (2020). Теоретичні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2, 59–66. DOI: 10.32652/tmfvs.2020

Балацька, Л., Гакман, А., Тимчук, Л., & Наконечний, І. (2021). Оздоровчо-рекреаційна рухова активність людей похилого віку в різних країнах світу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 7 (138), 22–25. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).04

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Код доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/42/2016#n14

Прилуцький, М. (2019). Сучасні технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Педагогічні науки, 73, 31–35. DOI: 10.33989/2524-2474.2019.73.180886

Ріпак, М., & Боднар, І. (2019). Особливості рухової активності дорослих жінок у вільний час. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 5К (113), 280–285.http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27109

Рогаль, І., & Бурбела, О. (2020). Розвиток фізичних якостей у студенток непрофільних ЗВО засобами ігрових видів спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 6 (126), 76–79. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2020.6(126).16.

Hakman, A., Andrieieva, O., Kashuba, V., & et. al. (2021). Influence Of Physical Working Capacity On Quality Of Life And Life Satisfaction In Old-Age Population Of Ukraine. Journal of Human Sport and Exercise, 16 (2), 202–211. DOI: 10.14198/jhse.2021.16.Proc2.05

Doroshenko, E., Hurieieva, A., Symonik, A., & et. al. (2021). Differentiation of Physical Loads in Female Students of Different Motor Ages. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(2), 158–166. DOI: 10.17309/tmfv.2021.2.09

Kashuba, V., Andrieieva, O., Hakman, & et. al. (2021). Impact of Aquafitness Training on Physical Condition of Early Adulthood Women. Physical Education Theory and Methodology, 21 (2), 152–157. DOI: 10.17309/tmfv.2021.2.08

Malm, C., Jakobsson, J., & Isaksson, A. (2019). Physical Activity and Sports – Real Health Benefits: A Review with Insight into the Public Health of Sweden. Sports, 7, 127. DOI: 10.3390/sports7050127

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02