Особливості процесу відбору у сучасному футболі

Автор(и)

Анотація

В роботі розглядається особливості процесу відбору. Відбір – це найскладніший процес, який вимагає тонкого зосередженого підходу до кожної особистості. Головна роль в цьому процесі належить тренеру. Від інформованості якого, залежить якість кандидатів та очікування найбільш високих досягнень в обраному виді спорту

Біографії авторів

Володимир Перевозник , Харківська державна академія фізичної культури

к.фіз.вих, доцент; професор кафедри футболу та хокею

Володимир Паєвський , Харківська державна академія фізичної культури

к.фіз.в их, доцент; доцент кафедри спортивних та рухливих ігор

Посилання

Волков, Л.В. (2002). Теория и методика детского и юнешеского спорта. Киев: Олимпийская литература.

Губа, В.П. (2010). Интегральная подготовка футболистов: учеб. пособие. М. : Советский спорт.

Зайцева, Ю.В. Наукові основи відбору перспективних волейболістів для занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 237-240.

Зациорский, В.М. (2013). Проблемы спортивной одаренности и отбор в спорте, направление и методология исследования. Теория и практика физической культуры, 7, 27-35.

Костюкевич, В.М. (2006). Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки: монография. Виница: Планер.

Олійник, І. (2015). Теоретико-прикладні аспекти відбору дітей у секцію волейболу на етапі початкової підготовки. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2015», Т.4., 71.

Платонов, В.Н. (2015). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб. тренера высшей квалификации. Киев: Олимп. лит.

Перевозник, В.І. (2020). Теорія і методика футболу. Навчальний посібник для студентів спеціалізації «футбол» і слухачів курсів підвищення кваліфікації, Харків: ХДАФК.

Филин, В.П. (2007). Теория и методика юношеского спорта: учеб. пособие для ин-в и техникумов физ. культуры. Москва: Физкультура и Спорт.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02