Вплив занять спортивно-педагогічного вдосканалення з волейболу на фізичну підготовленість студентів коледжу

Автор(и)

  • Людмила Шестерова Комунальний заклад «Харьківська гуманітарно-педагогічна академія, Україна https://orcid.org/0000-0001-8777-6386
  • Людмила Грищенко Комунальний заклад «Харьківська гуманітарно-педагогічна академія» , Україна https://orcid.org/0000-0003-4942-6355
  • Дар’я Пятницька Комунальний заклад «Харьківська гуманітарно-педагогічна академія» , Україна https://orcid.org/0000-0001-9972-8402

Анотація

Фізичне виховання в закладі вищої освіти є особливою частиною освітнього процесу, яка дає можливість студентам набути такі компетентності, формування яких не можуть забезпечити інші освітні компоненти. Мета дослідження: визначити вплив занять спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу на фізичну підготовленість студентів закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Дослідження проводилось на базі Харківського педагогічного фахового коледжу Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. В ньому взяли участь 10 здобувачів освіти. Результати долслідження. Протягом 3 місяців студенти відвідували навчальні заняття спортивно-педагогічного вдосканалення з волейболу. В зміст занять включалися як техніко-тактичні прийоми, так і вправи, спрямовані на підвищення рівня спецільної фізичної підготовленості. Порівняння результатів на початку та наприкінці дослідження показало, що вони достовірно змінилися у вистрибуванні вгору та у стрибках через скакалку за 30 с (p<0,001).

Таким чином, заняття спортивно-педагогічного вдосконалення з волейболу позитивно вплинули на фізичну підготовленість студентів, тобто сприяли покращенню результатів у всіх тестах.

Біографії авторів

Людмила Шестерова , Комунальний заклад «Харьківська гуманітарно-педагогічна академія

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор,

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання;

Дар’я Пятницька , Комунальний заклад «Харьківська гуманітарно-педагогічна академія»

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання

Посилання

Вербіцький, С., Пітин, М., & Каратник, І. (2022). Перспективи удосконалення технічної підготовки волейболістів на етапі початкової підготовки за допомогою застосування інтерактивних методів навчання. Спортивні ігри, 3(25), 4–16. doi: 10.15391/si.2022-3.01

Єрмаков, С.С., Носко, М.О., Маслов, В.М., & Гришко, Л.Г. (2016). Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 139 (1), 66–69.

Журавлева, И.Н., & Шестерова, Л.Е. (2006) Исследование уровня физической подготовленности студентов педагогического колледжа. Слобожанський науково-спортивний вiсник, 10, 27–29

Ковцун, В. (2022). Використання методу колового тренування для розвитку координаційних здібностей волейболісток на етапі спеціалізованої. Молода спортивна наука України, 1, 15–16.

Криворучко, Н.В., & Масляк, І.П. (2013) Динаміка показників розвитку координаційних здібностей студентів ВНЗ під впливом вправ чирлідингу. Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання та спорту, 9, 38–42.

Aka, H., & Altundag, E. (2020). The Relationship between Knee Muscles Isokinetic Strength and Dynamic Balance Performance in Volleyball Players. International Journal of Applied Exercise Physiology, 9(9), 157–161.

Druz, V.A., Iermakov, S.S., Nosko, M.O., Shesterova, L.Ye., Novitskaya, N.A. (2017). The problems of students’ physical training individualization. Pedagogic, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, Т. 21, 2, 4–12. doi:10.15561/18189172.2017.0201

Gadre, H.V., Lele, D.C., Deo, M., & Mathur, C. (2019). Effect of Dynamic Balance Training on Agility in Adolescent Volleyball Players. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 13(11), YM01-YM04.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02