Характеристика технічних дій в боротьбі сумо

Автор(и)

  • В. Голоха Харківська державна академія фізичної культури, Україна

Ключові слова:

сумо, боротьба, технічні дії, професійний спорт, класифікація

Анотація

Анотація. В статті на основі вивчення існуючої науково-методичної літератури, дослідження змагальної діяльності професійних та висококваліфікованих суматорі проведено аналіз технічних дій, які використовуються в боротьбі сумо. Досліджено існуючі класифікації техніко-тактичних дій в професійному та аматорському сумо, визначено основні технічні дії, які найчастіше використовуються в боротьбі. Отримані дані свідчать про важливість єдиної класифікації техніки боротьби як фактору, що визначає успішність педагогічної роботи тренерів, та більш суттєвого розуміння боротьби спортсменами-аматорами.

Біографія автора

В. Голоха, Харківська державна академія фізичної культури

старший викладач кафедри єдиноборств

Посилання

Арзютов, Г.Н. (2008). Сумо: История. Теория. Практика : монография. «Элтон-2», Луганск.

Байрамов, Р. (2019). Перспективи розвитку сумо в Харківській області. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 69, 10-13.

Коробко, С.В. (2004). Моделирование технической подготовленности спортсменов в борьбе сумо. Физическое воспитание студентов творческих специальностей, №2, 89-101.

Коробко, С.В. (2022). Проблемы повышения технического мастерства в сумо. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 10, 96-125.

Латышев, Н.В., Латышев, С.В., & Шандригось, В.И. (2014). Направления и виды анализа соревновательной деятельности в спортивной борьбе. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 4, 98–101.

Ложечка, М.В. (2013). Історичні аспекти становлення та розвитку сумо в сучасній Україні. Економічний універсум: метафізика пізнання, Ч. 2, 71-75.

Офіційний сайт професійного сумо - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.sumo.or.jp/En/ (дата звернення: 14.09.2022).

Офіційний сайт «Українська федерація сумо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumo-ua.com (дата звернення: 14.09.2022).

Bairamov, R., & Bondar, A. (2020). Ways to attract the population to sumo. Scienses of Europe, 54, Vol.3. 59-62.

Nishikiori, S. (2017). A Talk of Sumo Wrestling. IHI Engineering Review, Vol, 50-1, 34-35.

ISF – Сайт міжнародної федерації Сумо – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifs-sumo.org/index.html (дата звернення: 14.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02