Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у фізичному вихованні

Автор(и)

  • Христина Цабан Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine
  • Галина Лаврін Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6750-8421
  • Ірина Ангелюк Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1517-5618

Ключові слова:

фізичне виховання; інформаційні технології; урок фізичної культури.

Анотація

У статті розкривають можливості використання інформаційних технологій для підвищення ефективності уроків фізичної культури. Визначено, що інформаційні технології є корисним доповненням до уроку; стають інструментом пізнання, навчання; виконують узагальнюючу, дослідницьку, розвиваючу, виховну і контрольно-коригувальну функції. Використання інформаційних технологій в професійно-прикладній фізичній підготовці сприяє вирішенню великого кола завдань щодо вдосконалення педагогічного процесу, підвищення ефективності навчально-тренувальних занять, забезпечення оперативного доступу слухачів до сучасних знань, становлення нової якості професійної підготовці фахівців в умовах інформаційного суспільства.

Біографії авторів

Христина Цабан , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Здобувачка освіти фізико-математичного факультету

Галина Лаврін , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат наук з фізичного виховання та спорту;

доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

Ірина Ангелюк , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук;

доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання,

Посилання

Азарова, Н.В. (2011). Використання інформаційних технологій навчання у вищих юридичних закладах освіти. Retrieved from http://intkonf.org/azarovanv-vikoristannya-informatsiynih-tehnologiy-navchannya-u-vischih-yuridichnihzakladah-osviti/

Богданов, І.Т., & Сергєєв, О.В. (2001). Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження. Retrieved from http://conference.mdpu.org.ua/conf_all/confer/2001/newtech/5/ bogdanov.htm

Бондаренко, Е. (2010). Экспериментальная реализация применения мультимедийных технологий в учебном процессе по педагогическим дисциплинам. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Вип. L. Слов’янськ : СДПУ. 106–113.

Гуревич, Р.С. (2009). Теорiя i практика навчання в професiйно-технiчних закладах : Монографiя. Вiнниця: ТОВ «Планер».

Єрмаков, С.С. (2006). Наукові інформаційні аспекти фізкультурної освіти. Актуальні проблеми фізкультурної освіти: матеріал. ІІ ел. наук. конф. Харків:«ОВС». 3–6.

Інформаційні технології в навчанні. Retrieved from http://lkartashova.at.ua/publ/1-1-0-7

Клопов, P.В. (2007). Інформатизація вищої фізкультурної освіти. Теорія та методика фізичного виховання, 4, 3–7.

Котенко, Н.О. (2022). Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчальних практик. Retrieved from http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/.

Кравчук, Я. (2010). Теоретико-методичні засади диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів загальноосвітньої школи. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. 1(9). 40-45. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fvs/2010_1/R3/Kravchuk.pdf.

Щербак, О. (2006). Підготовка педагогів професійного навчання до творчого використання інформаційно-комунікаційних технологійю Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наукових праць. Київ-Вінниця. 14-20.

Lavrin, H.Z., Angeliuk, I.O., & Krytska, A.M. (2022). Analyses of modern google physical education applications (for android). International scientific conference Publishing House “Baltija Publishing”. 152–158. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-253-1-37

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02