Контроль як основа управління процесом підготовки спортсменів в командних спортивних іграх

Автор(и)

Ключові слова:

контроль, тренувальний процес, спортивне тренування, система контролю, ігрові види спорту

Анотація

Управління тренувальним процесом це складна система, в якій тренеру необхідно мати великий обсяг інформації про хід і результати виконання тренувальних і змагальних навантажень, стан спортсменів, навколишні умови та чинники, які впливають на процес підготовки. Але слід зауважити, що для прийняття правильного управлінського рішення вся інформація повинна бути упорядкованою та систематизованою.

 

Біографія автора

Ірина Ольховікова, Харківська державна академія фізичної культури

Старший викладач кафедри спортивних та рухливих ігор

Посилання

Безмилов, М.М. (2018). Особливості організації та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності. Збірник тез доповідей XI Міжнародної конференції молодих вчених «Молодь та олімпійський рух», 10-12 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. 112–113.

Безмилов, М., & Шинкарук О. (2020). Тенденції та актуальні проблеми підготовки баскетболістів високого класу в сучасних умовах глобалізації та популяризації баскетболу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, 9(28), 112–131.

Грибан, Г.П., Кафтанова, Т.В., & Костюк, Ю.С. (2017). Фізична підготовка баскетболістів. Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во «Рута».

Мітова, О. (2019). Уніфікований алгоритм комплексного контролю підготовленості спортсменів у командних спортивних іграх. Наука в олимпийском спорте, 2, 16–28.

Мітова, О.О. & Сушко, Р.О. (2021). Методи наукових досліджень у баскетболі Дніпро: ТОВ підприємство «Дріант».

Платонов, В. М. (2020). Сучасна система спортивного тренування. К.: Перша друкарня.

Шеремет, Л.А. (2016). Гуманізація спорту як чинник оптимізації людино мірності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 100, 198–203.

Шинкарук, Оксана, & Мітова, Олена (2021). Об’єкт контролю підготовленості баскетболістів в процесі багаторічної підготовки. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань), 10

грудня, 2021 р. К.: ун-т імені Бориса Грінченка, 277–280.

Шинкарук, О.А. (2011). Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Монография. К.: Олимпийская литература.

Шинкарук, О.А. (2013). Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті. Навчальний посібник. К.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09