Теніс у спортивно орієнтованому фізичному вихованні здобувачів вищої освіти

Автор(и)

Ключові слова:

здобувач вищої освіти, теніс, спортивно орієнтоване фізичне виховання, спортивний клуб

Анотація

Проведено огляд можливостей застосування тенісу у спортивно орієнтованому фізичному вихованні здобувачів вищої освіти на прикладі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Показано, що при підготовці здобувачів вищої освіти у вишах неспортивного профілю спостерігається широке застосування спортивно орієнтованого фізичного виховання, дієвим засобом якого є ігрові види спорту. Вказано на важливість змішаної форми занять для оволодіння студентами технічних та тактичних елементів гри.

 

Біографії авторів

Олександр Темченко , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту

Леонід Акінін , Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Геннадій Коник , Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Анастасія Коленченко , Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Катерина Чупир , Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Посилання

Бурлака, І.В. & Лукачина А.В. (2022). Фізичне виховання: Теніс. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Петрук, Л.А., Сініцина, О.В., Сотник, О.В. & Бірук, І.Д. (2019) Найпопулярніші спортивні секції серед студентів першого курсу. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 3(111), 127–132.

Попрошаєв, О.В. & Білик, О.А. (2021). Організація фізичного виховання у закладах вищої освіти: тенденції та перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 5к (134), 111-116.

Темченко, В.О., Акінін, Л.А. & Коник, Г.О. (2023). Спортивні клуби в структурі закладів вищої освіти. Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків : НТУ ХПІ, 480–483.

Ярмоленко, О.В. & Малахова Я.В. (2019). Оптимізація процесу фізичного виховання студентів на основі застосування конструктивної моделі спортивно-орієнтованого фізичного виховання з використанням футзалу. Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання. 11, 38–44.

Olkhovy, O.М., Petrenko,Y.М., Temchenko,V.А., & Timchenko, А.N. (2015). «Model of students’ sportoriented physical education with application of information technologies». Physical education of students, 3, 29-37. https://doi.org/10.15561/20755279.2015.0304

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09