Створення активного і сприятливого середовища через запровадження фітнес-перерв

Автор(и)

  • Ірина Матвієнко Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0606-0544
  • Анна Хороб Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна
  • Христина Паньків Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна https://orcid.org/0009-0008-4767-5757

Ключові слова:

рухова активність, школа, фітнес-перерви, фітнес

Анотація

У статті визначено засоби, які використовують школярі в якості ігор під час рухливих перерв. Виділені локації, де найкраще, з позиції шкільних вчителів проводити активні перерви для учнів. Описані причини, які перешкоджають та обмежують у руховій активності учнів під час перебування у шкільному просторі. Для підвищення фізичної активності дітей та підлітків в умовах школи, потрібно враховувати побажання самих учнів щодо місць, яким вони віддають перевагу та створити безпечний та сприятливий простір для активних перерв.

Біографії авторів

Ірина Матвієнко , Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри здоровʼя, фітнесу та рекреації

Анна Хороб , Національний університет фізичного виховання і спорту України

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня факультету здоровʼя фізичного виховання та туризму

Христина Паньків , Національний університет фізичного виховання і спорту України

викладач кафедри здоровʼя, фітнесу та рекреації

Посилання

Ващенко, О. (2016). Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі. Здоров’я та фізична культура, (8),1-6.

Круцевич, Т, & Соловей, Д. (2015). Розвиток форм фізичного виховання в загальноосвітніх школах: проблеми і перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (12), 75–78.

Кузь, В. Г. (2003). Українські народні дитячі ігри: посібник для студентів філологічного факультету, студентів дошкільного та педагогічного факультетів. Київ: Науковий світ.

Москаленко, Н., & Решетилова, В. (2018). Сучасні підходи щодо підвищення рухової активності дітей шкільного віку. Спортивний вісник Придніпров’я, (1), 203-8. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2018_1_36.

Офіційний сайт ВООЗ [Електронний ресурс]. URL: http://www.who.int

Офіційний сайт AHA [Електронний ресурс]. URL: https://www.heart.org/

Приходько, В.М. Роль фізкультхвилинок на уроці в початковій школі Освітній портал “Класна оцінка”. URL: http: //klasnaocinka.com.ua/ru/article/rolfizkultkhvilinok-na-urotsi-v-pochatkovii-shkol.html.

Томенко, О.А. (2013). Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи. Слобожанський науково-спортивний вісник, (3), 9–23.

Rauner, A., Jekauc, D., Mess, F., & Schmidt, S. Woll (2015). Tracking physical activity in different settings from late childhood to early adulthood in Germany: the MoMo longitudinal study. BMC Public Health, 15 (1), 1–11. doi: 10.1186/s12889-015-1731-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09