Порівняльний аналіз проактивних рішень з відмовостійкої маршрутизації в інфокомунікаційній мережі

Автор(и)

  • Олександр Віталійович Лемешко Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна http://orcid.org/0000-0002-0609-6520
  • Анастасія Олексіївна Круглова Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
  • Алла Василівна Крепко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30837/pt.2022.2.01

Анотація

У роботі встановлено, що важливим рішенням щодо проактивного забезпечення відмовостійкості мереж є підтримка балансування навантаження як на рівні транспортної мережі, так і на рівні доступу засобами FHRP. Проте балансування навантаження за допомогою FHRP базується на використанні ручних налаштувань, що накладає високі вимоги щодо рівня фахової підготовки та досвіду адміністратора мережі. Тому актуальною є задача щодо вдосконалення математичних моделей і методів, які складають алгоритмічну основу протоколів відмовостійкої маршрутизації. При цьому обов’язковою вимогою до цих моделей і методів є забезпечення врахування рівня надійності приграничних маршрутизаторів, між якими балансується навантаження, що надходить від мереж доступу. У роботі описано чотири математичні рішення задачі проактивної відмовостійкої маршрутизації. З метою забезпечення високого рівня якості обслуговування всі аналізовані рішення підтримують вимоги концепції Traffic Engineering, а два з них враховують рівень надійності приграничних маршрутизаторів (RATE та ResMetrTE). На обраній для дослідження мережній топології здійснено розв’язання задач проактивної відмовостійкої маршрутизації за допомогою описаних у роботі рішень. Результати розрахунків підтвердили чутливість маршрутних рішень RATE та ResMetrTE до рівня надійності приграничних маршрутизаторів. У межах розглянутого прикладу встановлено, що врахування рівня надійності приграничних маршрутизаторів при організації балансування навантаження між ними за допомогою рішень RATE або ResMetrTE призводило до деякого підвищення порогу завантаженості каналів зв’язку мережі – у середньому від 15% до 27%. У роботі продемонстровано, що впровадження аналізованих рішень щодо балансування навантаження може бути забезпечено за допомогою протоколу GLBP з використанням режиму зваженого балансування, коли вага кожного приграничного маршрутизатора визначається не емпірично, а обґрунтовується за результатами розрахунків у межах рішень RATE або ResMetrTE.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16

Номер

Розділ

Статті