Main approaches to evaluation of economic potential of building enterprises in the modern conditions of business

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.178970

Keywords:

enterprise potential, evaluation, construction industry, resources, brand, economy, development, investment attractiveness, methods, investments

Abstract

In the article the modern scientific approaches to the estimation of the economic potential of the enterprise are analyzed, the main tendencies and factors of influence on the economic potential of construction enterprises are determined. The article is devoted to the study of theoretical and methodological approaches to determining the economic potential of development of construction enterprises. A systematic study of the general characteristics of the enterprise's potential has been carried out and priority directions for choosing the development of the economic potential of the enterprise have been determined. The necessity of understanding the potential of the enterprise in the unity of all its elements, which are subject to the achievement of the general goals of the enterprise, is substantiated

Author Biography

Vladyslava Troian, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Marshala Bazhanova str., 17, Kharkiv, Ukraine, 61002

Postgraduate student

Department of Entrepreneurship and Business Administration

References

Sievka, V. H. (2009). Poslidovnist rozrobky stratehii antykryzovoho rehuliuvannia budivelnoi haluzi. Ekonomika budivnytstva i miskoho hospodarstva, 1, 41–50.

Asaul, A. N., Ivanov, S. N., Starovoitov, M. K. (2009). Ekonomika nedvizhimosti. Saint Petersburg: ANO «ІPEV», 304.

Krasnokutska, N. S. (2005). Potentsial pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 352.

Byba, V. V. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy. Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo, 4, 3–9.

Bileha, O. V. (2010). Bazovi zasady stratehichnoho analizu pidpryiemstv budivelnoii haluzi. Ahrarnyy visnyk Prychornomoria, 53, 32–38.

Svidryk, T. I., Borshchuk, I. V. (2006). Finansovi ryzyky u budivelnykh proektakh: sutnist, prychyny vynyknennia, strakhuvannia. Naukovyy visnyk, 6, 258–261.

Krysko, Zh. (2012). Analiz seredovyshcha restrukturyzatsii pidpryiemstv budivelnoi haluzi. Ekonomichnyy analiz, 10 (4), 203–206.

Kuzmenko, O. V. (2015). Investytsiynyy klimat ta investytsiyna pryvablyvist rehioniv Ukrainy. Ekonomichnyy nobelivskyy visnyk, 1, 46–54.

Seniv, B. H. (2010). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy. Innovatsiyna ekonomika, 3, 19–24.

Fedorenko, V. H. (2007). Kontseptsiia stratehii kompleksu Ukrainy na period do 2015 roku. Ekonomika ta derzhava, 1, 3–7.

Pasichnyk, V. (2006). Marketynh budivelnykh rynkiv Ukrainy: potochnyy stan i perspektyvy. Marketynh v Ukraini, 4, 55–60.

Anin, V. I. (2003). Rozrakhunky ryzykiv investytsiynykh proektiv v budivnytstvi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 6, 18–21.

Panko, O. (2005). Perspektyvy ta problemy investytsiynoi polityky pidpryiemstv budivelnoho kompleksu Ukrainy v umovakh rynkovoi ekonomiky. Imperiia budivnytstva, nerukhomosti ta arkhitektury, 2 (42), 26–31.

Kovalev, V. V. (2002). Finansovii analiz: metody i procedury. Moscow: Finansy i statistika, 560.

Cravens, D. W., Piercy, N. F. (2003). Strategic Marketing. Boston: McGraw-Hill/Irwing, 843.

Lehmann, D. R., Winer, R. S. (1997). Product Management. Irwing/ McGraw-Hill, 460.

Published

2019-09-26

Issue

Section

Economics