Formation of the research competence of future breeder-geneticists during the practical training

Authors

  • Наталія Павлівна Антіпова National University of life and environmental sciences of Ukraine 15 Heroyiv Oborony str., Kyiv, Ukraine, 03041, Ukraine
  • Наталія Михайлівна Рідей Kyiv Regional State Administration 1 Lesya Ukrainka squ., Kyiv, Ukraine, 01196, Ukraine
  • Ігор Олександрович Антіпов National University of life and environmental sciences of Ukraine 15 Heroyiv Oborony str., Kyiv, Ukraine, 03041, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.64736

Keywords:

practical training, educational practice, work practice, professional research competence, future breeder-geneticists

Abstract

In the article were analyzed content, structure and special features of the practical training of the future breeder-geneticists. There was specified that for bachelor breeder-geneticists of the 6.090101 “Agronomy” training direction are provided the following practices: botany, tractors and cars, soil science, agricultural machines, fruit growing, vegetable growing, agriculture, agrochemistry, plant growing, entomology, phytopathology, technology of retreatment and preservation of plant growing production, selection and seed growing of agricultural crops; work practice on agronomy.

In the article was grounded the structural-logic scheme of organization of practices of the future breeder-geneticists for forming their professional research competences. There were analyzed functions and methods of scientific-cognitive activity, forms, means and methods of the practical education. According to the types of practices there were elucidated and grounded the structure of practical training of the future breeder-geneticists – natural-technical and special-professional – educational and work practices.

The natural-technical, special-professional and production-technological practices form in bachelor agronomists breeder-geneticists professional scientific-research competences: theoretical-analytical ones – geosphere, bio-geo-physical-chemical, meteorological-climatological, informative, fundamental and applied ecological, fundamental-scientific agrosphere; professional competences of professionally oriented and special practical training – agricultural, branch, techno-service, technological, selective, special-genetic-engineering ones; managerial ones

Author Biographies

Наталія Павлівна Антіпова, National University of life and environmental sciences of Ukraine 15 Heroyiv Oborony str., Kyiv, Ukraine, 03041

Department of Pedagogy

Наталія Михайлівна Рідей, Kyiv Regional State Administration 1 Lesya Ukrainka squ., Kyiv, Ukraine, 01196

Doctor of Education, Chief of Staff

Ігор Олександрович Антіпов, National University of life and environmental sciences of Ukraine 15 Heroyiv Oborony str., Kyiv, Ukraine, 03041

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

Agrobiotechnology Department

References

Ridej, N., Zazymko, O., Klih, L. et. al (2014). Putivnyk u prykladnu naukometriju. Herson: OLDI_PLJuS, 344.

Babalova, R. V. (1984). Nekotorye problemy prakticheskogo obuchenija v vuzah. Sovremennaja vysshaja shkola. Moscow: Vysshaja shkola, 4, 99–102.

Bendera, I. M. (2003). Organizacija navchal'nogo procesu na pryncypah naskriznosti pry pidgotovci inzheneriv-pedagogiv v galuzi mehanizacii' dlja agrarnyh zakladiv profesijnoi' osvity. Problemy inzhenerno-pedagogichnoi' osvity. Kharkiv: UIPA, 5, 299–307.

Bogomolov, O. V. (2003). Praktychna pidgotovka fahivciv fakul'tetu «Pererobka ta zberigannja sil's'kogospodars'koi' produkcii'». Kharkiv, 234.

Bojko, M. F., Mazorenko, D. I., Tishhenko, L. M. (2003). Konceptual'ni aspekty pidvyshhennja efektyvnosti praktychnoi' pidgotovky fahivciv. Kharkiv, 274.

Borisov, V. I. (1990). Novyj vid prakticheskogo obuchenija. Srednee special'noe obrazovanie, 2, 14–17.

Strokal', V. P.; Ridej, N. M. (Ed.) (2012). Metodyka organizacii' navchal'nyh praktyk u majbutnih ekologiv. Herson: Grin' D. S., 264.

Kolosok, I. O. (2004). Metodyka praktychnoi' pidgotovky majbutnih agronomiv z mehanizacii' sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva v umovah vyshhogo navchal'nogo zakladu. Kyiv, 21.

Luzan, P. G., Rjabec',V. I. (1997). Navchal'na dilova gra «Zhnyva». Kyiv: Vyd. Nacional'nogo agrarnogo universytetu, 44.

Shtangej, S. V. (2012). Profesijna pidgotovka majbutnih agronomiv na asadah kompetntnisnogo pidhodu. Kyiv, 21.

Nacional'nyj klasyfikator Ukrai'ny. Klasyfikator profesij. DK 003:2010 (2010). Derzhavnyj komitet Ukrai'ny z pytan' tehnichnogo reguljuvannja ta spozhyvchoi' polityky. Available at: http://hrliga.com/docs/327_KP.htm

Ridej, N. M., Isajenko, V. M., Biljavs'kyj, G. O. et. al (2014). Koncepcija ta naukovo-metodychni rekomendacii' z formuvannja profesijno-praktychnoi' kompetentnosti fahivciv z upravlinnja pryrodokorystuvannjam v agrosferi. Kyiv: NUBiP Ukrai'ny, 459.

Antipova, N., Ridej, N., Antipov, I. (2015). Formuvannja fahovoi' kompetentnosti u bakalavriv selekcioneriv-genetykiv. Nova pedagogichna dumka, 3, 78–83.

Published

2016-03-27

Issue

Section

Pedagogical Education