Entertainment nature of modern television: prospects and trends

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.66277

Keywords:

television, entertainment, TV marketing, talk show, reality show, westernization, McDonaldization, tabloidization, development of post-show

Abstract

This article describes trends of the development of entertainment television in Ukraine as westernization, McDonaldization, tabloidization, development of post-show. Westernization is viewed as the process of borrowing commercial formats of entertainment shows from the US and Western Europe. McDonaldization is considered as a process of simplifying program formats. Tabloidization is shown as a process of manipulating the viewer’s attention through lively and provocative announcements of programs. Development of post-show is covered as a process of creating programs that supplement reality shows

Author Biography

Андрій Олександрович Недо, 1 Lenina str., Mykolaiv, Ukraine TRK "Saturn" (TV and Radio) 73 Lenina str., Mykolaiv, Ukraine

Member of the National Union of Journalists of Ukraine

Director

References

Akinfiev, S. (2008). Zhanrovaja struktura rossijskogo razvlekatel'nogo televidenija [Genre structure of the Russian entertaining TV]. Moscow, 21. Available at: http://www.mediascope.ru/old/node/250

Blavatskyi, S. (2007). Tabloidyzatsiia yakisnoi presy u Velykobrytanii [Tabletitle quality press in the UK]. Visnyk of the Lviv University, Series Journalism, 30, 91–102.

Zhukov, S. G. (2009). Realiti-shou v sociokul'turnom prostranstve massovoj kul'tury [Reality show in the socio-cultural space of mass culture]. Krasnodar, 21.

Mitchuk, O. (2013). Tok-shou v ukrainskomu efiri yak konfliktohenne seredovyshche [Talk show broadcast in Ukrainian as conflict environment]. Tele- ta radiozhurnalistyka, 12, 340–345. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_62

Nabokova, H. (2013). Katehorii doslidzhennia televiziinoi vydovyshchno-rozvazhalnoi kultury [Categories study television spectacular entertainment culture]. Kul'tura Ukrai'ny, 41. Available at: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura41/23.pdf

Nevmerzhytska, O. V. (2006). Rozvazhalni prohramy tsentralnykh kanaliv telebachennia Ukrainy yak chynnyk moralnoho vykhovannia pidlitkiv [Entertainment Television channel central Ukraine as a factor in the moral education of teenagers]. Kherson, 20.

Tsymbalenko, Ye. S. (2013). Tabloidyzatsiia mediakomunikatsii [Tabletitle media communications]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, 50, 206–211. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_50_42

Yusypovych, A. V. Typy prohram rozvazhalnoho telebachennia Ukrainy [Types of TV entertainment programs Ukraine]. Elektrona biblioteka Instytutu zhurnalistyky. Available at: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122

Shcherbyna, Yu. V. (2013). Porivnialna kharakterystyka rozvazhalnykh shou na telekanalakh SShA ta Ukrainy [Comparative characteristics of entertainment shows on TV US and Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, 51, 96–100. Available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/nz_ij/nz_ij_2013_51.pdf

Cheremnykh, I. V. Reitynhovi metodyky marketynhovykh doslidzhen televiziinoi audytorii Ukrainy [Rating methods of marketing research of television audience Ukraine]. Elektrona biblioteka Instytutu zhurnalistyky. Available at: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1550

Terentieva, M. (2015). Ukrainske telebachennia u konteksti suchasnykh svitovykh mediatendentsii (na prykladi telekanalu STB) [Ukrainian television in the context of the current global mediatendentsiy (for example STB)]. Zhurnalistyka, 14, 139–149. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhur_2015_14_15

Lubska, V. V. (2010). Vymir kulturnoi vesternizatsii v Ukraini [Measuring cultural westernization in Ukraine]. Problemy mizhnarodnyh vidnosyn, 8, 72–81.

Ritcer, D. (2011). Makdonal'dizacija obshhestva 5 [McDonaldization of society 5]. Moscow: Praksis, 592.

Shcherbyna, Yu. (2015). Zhanrovi osoblyvosti rozvazhalnykh prohram ukrainskoho telebachennia [Genre features entertainment Ukrainian TV]. Tele- ta radiozhurnalistyka, 14, 253–259. Available at: http://journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n14/tv14-34.pdf

Published

2016-04-29

Issue

Section

Social communication