An improvement of competitive exercises performing on the rings by 10–12 year old gymnasts using special physical training

Authors

  • Alfiya Deyneko

Keywords:

gymnasts 10–12 years, the level of special physical preparedness, level of technical preparedness, competitive program, testing, rings

Abstract

Purpose: to reveal the influence of the level of special physical readiness of gymnasts of 10–12 years on the technique of performing exercises on rings.

Material & Methods: for the task of testing the level of special physical and technical preparedness were carried out gymnasts of 10–12 years, who are trained on the basis of Sports School of high sportsmanship Kharkov.

Result: based on the results of the study, the dynamics of qualitative and quantitative indicators of the level of special physical preparedness of gymnasts aged 10–12 years and its influence on the technique of performing a competition program on rings.

Conclusion: results of the experiment confirm the effectiveness and significance of the use of special physical training that positively influence the technique of performing a competitive combination on the gymnasts' rings during the preliminary basic training. 

References

Gaverdovskiy, Yu.K. (2007), Obuchenie sportivnym uprazhneniyam. Biomekhanika. Metodologiya. Didaktika [Training of sports exercises. Biomechanics. Methodology. Didactics], Fizkultura i sport, Moscow. (in Russ.)

Gaverdovskiy, Yu.K. (2014a), Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki. Uchebnik v 2-kh tomakh, Tom 1 [Theory and Methods of Artistic Gymnastics, Textbook in 2 volumes, Volume 1], Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Gaverdovskiy, Yu.K. (2014b), Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki. Uchebnik v 2-kh tomakh, Tom 2 [Theory and methods of gymnastics, Textbook in 2 volumes, Volume 2], Sovetskiy sport, Moscow. (in Russ.)

Deineko, A.Kh. (2017), "Efficiency of the Vicariness of the Game Method for the Development of the Shvidkisno-Silovi Zdibnost Sportsmen-Batutistiv on the Stage of the Pothorning Preparation", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, pp. 22-25. (in Ukr.)

Zhuravin, M.L., Zagryadskaya, O.V. & Kazakevich, N.V. (2002), Gimnastika [Gymnastics], Akademiya, Moscow. (in Russ.)

Marchenko, Iu.P., Yeretyk, A.A. & Tereshchenko, I.A. (2003), Sportyvna himnastyka: Navchalna prohrama dlia dytiacho-iunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh dytiacho-iunatskykh shkil olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti [Sports Gymnastics: A training program for children's and youth sports schools, specialized children's and youth schools of Olympic reserve, schools of higher sporting skills], Kyiv. (in Ukr.)

Mullagildina, A.Ya., Krasova, I.V. & Deyneko, A.Kh. (2014), "Analysis of competitive programs of free exercises of gymnasts of high qualification", Cherez fizicheskuyu kulturu i sport k zdorovomu obrazu zhizni, Materialy ІІ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Ufa [Through physical culture and sport to a healthy lifestyle, Materials of the II International Scientific and Practical Conference, Ufa], pp. 573-580. (in Russ.)

Smolevskiy, V.M. (1999), Sportivnaya gimnastika [Sports gymnastics], Olimpiyskaya literatura, Kiev. (in Russ.)

Downloads

Published

2017-08-31

Issue

Section

Статті