Influence of psychoemotional stress on the functional state of the neuromuscular system and the efficiency of sensorimotor activity of highly skilled athletes

Authors

  • Svitlana Fedorchuk
  • Olena Lysenko
  • Olena Kolosova
  • Tetiana Khalyavka
  • Volodymyr Romaniuk

Keywords:

efficiency of sensorimotor activity, electroneuromyography, highly skilled athletes, diving

Abstract

Purpose: assessment of the influence of the level of psychoemotional stress and the effectiveness of mental self-regulation on the functional state of the neuromuscular system and the effectiveness of the sensorimotor activity of highly skilled athletes specializing in complex co-ordination sports (on the example of diving).

Material & Methods: study involved 14 high-class athletes (master of sport, international master of sport, honored master of sports) at the age of 15–30 years. To determine the psychophysiological properties of the nervous system of athletes, the diagnostic complex "Diagnost-1" are used. Electroneuromyography was performed on the neurodiagnostic complex "Nicolet Viking Select". For a differentiated assessment of the level of stress, the emotional state of the respondents and also for assessing the effectiveness of mental self-regulation, a technique to select colors was used.

Result: interrelation between the effectiveness of mental self-regulation and adaptability, the intensity of existing stress, emotional stability and vegetative balance with electroneuromyographic characteristics, strength and functional mobility of nervous processes, the accuracy of reaction to a moving object and the ratio of the reactions of lead and lag, the efficiency of sensorimotor activity are identified.

Conclusion: revealed interrelation of the effectiveness of mental self-regulation and adaptability, intensity of existing stress, emotional stability and vegetative balance with typological properties of the higher parts of the central nervous system and electroneuromyographic characteristics of athletes can have prognostic value and be used to optimize the sports development of promising young people.

References

Badalyan, L.O. & Skvortsov, I.A. (1986), Klinicheskaya elektromiografiya [Clinical electromyography], Meditsina, Moscow. (in Russ.)

Burlachuk, L.F. (1982), Psikhodiagnosticheskie metody issledovaniya lichnosti [Psychodiagnostic methods of personality research], Znanie, Kiev. (in Russ.)

Veinberh, R.S. & Hould, D. (2014), Psykholohiia sportu [Psychology of Sport], Olimp. l-ra, Kyev.

Voronova, V.I. (2007), Psykholohiia [Psychology], Olimp. l-ra, Kyiv. (in Ukr.)

Voronova, V. (2013), ”Psychological support for the training of athletes in football”, Nauka v olimpiyskom sporte, No. 4, pp. 32-39. (in Russ.)

Ilin, Ye.P. (2001), Differentsialnaya psikhofiziologiya [Differential psychophysiology], Piter, SPb. (in Russ.)

Kitaev-Smyk, L.A. (2009), Psikhologiya stressa. Psikhologicheskaya antropologiya stressa [Psychology of stress. Psychological Anthropology of Stress], Akademicheskiy proekt, Moscow. (in Russ.)

Kokun, O.M. (2004), Optimizatsiya adaptatsionnykh vozmozhnostey cheloveka: psikhofiziologicheskiy aspekt obespecheniya deyatelnosti [Optimization of Human Adaptability: Psychophysiological Aspect of Asset Support], Millenium, Kiev. (in Russ.)

Kolosova, Ye.V., Khalyavka, T.A. & Gorenko, Z.A. (2017), “Comparison of electroneuromyographic indicators in athletes specializing in diving and cycling”, Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii: zbirnyk naukovykh prats, No. 3(22), pp. 319-323. (in Russ.)

Komantsev, V.N. (2006), Metodicheskie osnovy klinicheskoy elektroneyromiografii. Rukovodstvo dlya vrachey [Methodological bases of clinical electroneuromyography. Guide for doctors], Sankt-Peterburg. (in Russ.)

Kuzmin, M.A. (2011), “Comparison of the adaptation of athletes of various specializations”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 9(79), pp. 94-97. (in Russ.)

Leutin, V.P., Nikolaeva, Ye.I. & Fomina, Ye.V. (2007), “Asymmetry of the brain and human adaptation”, Asimmetriya, No. 1, Vol. 1, pp. 71-73. (in Russ.)

Lomov, B.F. (1984), Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psikhologii, [Methodological and theoretical problems of psychology], Nauka, Moscow. (in Russ.)

Lysenko, Ye.N. & Shinkaruk, O.A. (2015), “Influence on the manifestation of neurodynamic properties of athletes of sexual dimorphism and strenuous physical work”, Nauka i sport: sovremennye tendentsii, Vol. 6., No. 1, pp. 11-18. (in Russ.)

Lyusher, M. (2002), Svetovoy test Lyushera [Lusher’s color test], translation from English, Sova, SPb., EKSMO-Press, Moscow. (in Russ.)

Mavrych, S.I. & Tananakina, T.P. (2013), “Psychological Peculiarities of Workers with Different Psychophysiological Status Employed in the Coal Mining and Chemical Industry in Environmentally Safe Districts of the Luhansk Oblast”, Perspektyvy medytsyny ta biolohii, Vol. 5, No. 2, pp. 159-166. (in Ukr.)

Makarenko, M.V. & Lyzohub, V.S. (2003), «Comp'yuterna system» Dіagnost-1 «for the viznachennya neyrodinamichnyh vlastovosti vishcheї nervovoy dіyalnі people», Osoblyvosti formuvannia ta stanovlennia psykhofiziolohichnykh funktsii v ontohenezi: Mat. Vseukr. nauk. Sympoziumu [Peculiarities of the formation and formation of psychophysiological functions in ontogenesis: Mat. Allukr. Sciences Symposium], Cherkasy, pp. 60. (in Ukr.)

Makarenko, M.V., Lyzohub, V.S. & Bezkopylnyi, O.P. (2004), “Neuron dynamic properties of athletes of different qualifications and specialization”, Aktualni problemy fizychnoi kultury i sportu, No. 4, pp. 105-109. (in Ukr.)

Makarenko, M.V., Lyzohub, V.S. & Bezkopylnyi, O.P. (2014), Metodychni vkazivky do praktykumu z dyferentsialnoi psykhofiziolohii ta fiziolohii vyshchoi nervovoi diialnosti liudyny [Methodical instructions to the workshop on differential psychophysiology and physiology of higher human nervous activity], Kyiv-Cherkasy. (in Ukr.)

Meerson, F.Z. & Pshennikova, M.G. (1988), Adaptatsiya k stressornym situatsiyam i fizicheskim nagruzkam [Adaptation to stressful situations and physical exertion], Meditsina, Moscow. (in Russ.)

Moskalenko, O.L. & Pulikov, A.S. (2014), “Peculiarities of adaptation of young men in urban anthropogenic pollution of the environment”, Fundamentalnye issledovaniya, No. 10-4, pp. 705-709, available at: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35608 (accessed 12 July 2017). (in Russ.)

Nikiforov, G.S. (2005), Praktikum po psikhologii zdorovya [Workshop on the Psychology of Health], Piter, SPb.

Opanasenko, V.V. & Pyshnov, H.Iu. (2002), “Assessment of the functional state of the human body by psychological color test”, Dovkillia ta zdorov’ia, No. 4(23), pp. 73-76. (in Russ.)

Platonov, V.N. (2015), Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [System of training athletes in the Olympic sport. General theory and its practical applications], in 2 books, Book 1, Olimp. Lit., Kiev. (in Russ.)

Romaniuk, V.L. & Pylypaka, Iu.I. (2016), “Reactivity and Mental Health of Personality”, Psykholohiia: realnist i perspektyvy: Zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu, No. 7, pp. 182-188. (in Ukr.)

Taymazov, V.A. & Bakulev, S.Ye. (2007), “Razvitie sistemnogo podkhoda k izucheniyu deyatelnosti cheloveka”, Uchenye zapiski universiteta im. Lesgafta, No. 1, pp. 68-75. (in Russ.)

Uilmor, D.Kh. & Kostill, D.L. (2001), Fiziologiya sporta [Sports Physiology], Olimp. lit. Kiev.

Fedorchuk, S.V., Lisenko, Ye.N. & Romanyuk, V.L. (2017), “Stress-resistance and character of reaction to a moving object in cycling athletes”, Aktualnye nauchnye issledovaniya v sovremennom mire: Sb. nauchnykh trudov XXV Mezhdunar. nauchn. konf. [Actual scientific research in the modern world: Sat. Scientific works XXV Intern. Scientific. Conf.], May 26–27, 2017, Pereyaslav-Khmelnitsky, Issue 5(25), Ch. 7, GVUZ «Pereyaslav-Khmelnitskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet imeni Grigoriya Skovorody», Pereyaslav-Khmelnitskiy, pp. 142-147, available at: https://iscience.in.ua (in Russ.)

Filippov, M. & Ilin, V. (2014), “Modern aspects of the psychophysiological understanding of the reliability of the athlete”, Nauka v olimpiyskom sporte, No. 4, pp. 29-35. (in Russ.)

Filippov, M.M. & Tymoshkin, V.M. (2014), “Psychophysiological notions about reliability in sports”, Intehratyvna antropolohiia, No. 1, pp. 49-52. (in Ukr.)

Shinkaruk, O. & Lysenko, Ye. (2004), “Influence of sexual dimorphism and physical exertion on the manifestation of neurodynamic properties in high-class athletes”, Nauka v Olimpiyskom sporte, No. 1, pp. 75-79. (in Russ.)

Shynkaruk, O.A., Lysenko, O.M., Hunina, L.M. and others (2009), Medyko-biolohichne zabezpechennia pidhotovky sportsmeniv zbirnykh komand Ukrainy z olimpiiskykh vydiv sportu [Medico-biological support for the training of athletes of national teams of Ukraine from Olympic sports], Olimp. l-ra. Kyiv. (in Ukr.)

Shynkaruk, O., Lysenko, O. & Fedorchuk, S. (2017), “Stress and its Influence on Competitive and Training Activities of Athletes”, Fizychna kultura, sport ta zdorov’ia natsii: zbirnyk naukovykh prats, No. 3(22), TOV «Planer», Vinnytsia, pp. 469-476, available at: http://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/646 (in Ukr.)

Shcherbatykh, Yu.V. (2003), “To what extent does the color selection method of Luscher measure the vegetative component of anxiety?”, Prikladnye informatsionnye aspekty meditsiny, Vol. 5, No. 1-2, pp. 108-113. (in Russ.)

Raedeke, T. & Smith, A.L. (2004), «Sport psychology», Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 26, pp. 525-541, available at: http://www.humankinetics.com/acucustom/sitename/Documents/DocumentItem/4341.pdf

Downloads

Published

2017-08-31

Issue

Section

Статті