GENDER COMPONENT OF SELF-ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN AGED 11-13

Authors

Abstract

Purpose: to study of the peculiarities of self-assessment of physical development of schoolchildren aged 11-13 in the gender dimension.

Material and methods: a set of research methods was used to solve the set tasks: theoretical (analysis, comparison, generalization, systematization); psychological-diagnostic (E.V. Bochenkova's questionnaire "Self-description of physical development", S. Bem's test-questionnaire "Masculinity - femininity"); generally accepted methods of mathematical statistics with the calculation of arithmetic means.

Results: considers the peculiarities of the perception of their physical development of boys and girls 11-13 years, their gender identity (femininity, masculinity, androgyny) and identifies the impact of gender identity of students on the level of their overall self-esteem of physical development.

Conclusions: the results of self-assessment of physical development and physical fitness of students gave us the opportunity to analyze the interdependence of the general level of self-esteem of students and their individual gender characteristics. It was found that the overall self-esteem of boys is influenced by more indicators than that of girls. Inflated self-esteem of physical development is mainly boys - representatives of masculine and androgynous psychological types.

Keywords: boys, girls, self-assessment of physical development, masculinity, femininity, androgyny, gender, physical education, physical culture

References

Arkantseva, T. A. (2011), Otnosheniye roditeley i detey v gendernom izmerenii [The attitude of parents and children in the gender dimension]: ucheb. posob. Moskva: NOU VPO Moskovskiy psikhologo-sotsial'nyy in-t, 70 p. (in Russ.).

Bendas, T. V. (2009), Gendernaya psikhologiya [Gender psychology]: ucheb. posob. Sankt-Peterburg: Piter Press, 428 p. (in Russ.).

Bem, S. (2004), Linzy gendera: transformatsiya vzglyada na problemu pervenstva polov [The Lenses of Gender: Transformation of the View on the Problem of Gender Primacy]. Moskva, 336 p. (in Russ.).

Bochenkova, Ye. V. (2000), Samoopisaniye fizicheskogo razvitiya [Self-description of physical development]: metod. posob. Krasnodar: KGAFK, 26 p. (in Russ.).

Bulakh, I. S. (2004), Psykholohichni osnovy osobystisnoho zrostannya pidlitkiv [Psychological foundations of personal growth of adolescents]: avtoreferat. Kyyiv: Nats ped. un-t im. M.P. Drahomanova, 42 p. (in Ukr.) 6. Vorozhbitova, A. L. (2011), Gender v sportivnoy deyatel'nosti [Gender in sports activity]: ucheb. posob. Moskva: FLINTA, 216 p. (in Russ.).

Henderni pytannya. Problemy osvity [Gender issues. Problems of education] (2004): nauk.-metod. zb. Vyp. 36. Kyyiv: Nauk.-metod. tsentr vyshchoyi osvity, 172 p. (in Ukr.)

Hidens, E. (1999), Sotsiolohiya [Sociology]. K.: Osnovy, 726 p. (in Ukr.)

Holoshchapov, B. R. (2005), Istoriya fizychnoyi kulʹtury i sportu [History of Physical Culture and Sports]. M.: Akademiya, 312 p. (in Ukr.)

Hryhorevych, V. V. (2008), Zahalʹna istoriya fizychnoyi kulʹtury [General history of physical culture]. M.: Radyansʹkyy sport, 228 p. (in Ukr.)

Groshev, I. V. (2005), Psikhofiziologicheskiye razlichiya muzhchin i zhenshchin [Psychophysiological differences between men and women] M.: Izdatel'stvo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo instituta. Voronezh: Izdatel'stvo NPO «MODEK», 464 p. (in Russ.).

Damadayeeva, A. S. (2010), «Specificity of gender differentiation of personality in sports», Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. №10(68). P. 54. (in Russ.).

Dul'mukhametova, G. F. (2011), Pedagogicheskiye usloviya polovoy differentsiatsii obucheniya mladshikh shkol'nikov [Pedagogical conditions of gender differentiation in teaching younger schoolchildren]: dissertatsiya. Kazan': Tatarskiy gos. gumanitarno-pedagogicheskiy un-t, 245 p. (in Russ.).

Yevstihnyeyeva, I. V. (2012), Henderne vykhovannya uchniv osnovnoyi shkoly na urokakh fizychnoyi kulʹtury [Gender education of primary school students in physical education lessons]: avtoreferat. Luhansʹk, 24 p. (in Ukr.)

Zakon Ukrayiny «Pro zabezpechennya rivnykh prav ta mozhlyvostey zhinok i cholovikiv». Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2018, (5):35. (in Ukr.)

Il'in Ye. P. (2010), Pol i gender. Sankt-Peterburg: Piter, 686 p. (in Russ.).

Kikinezhdi , O. M. (2009), «Ways of development of gender culture of the modern teacher», Visnyk pislyadyplomnoyi osvity: zbirnyk naukovykh pratsʹ / Un-t menedzh. osvity APN Ukrayiny, Asots. bezpererv.osvity doroslykh; redkol.: O. L. Onufriyeva ta in.; holov.red. V. V. Oliynyk. K.: Heoprynt, CH.2. pp.137-146. (in Ukr.)

Kletsina, I. S. (2004), Psikhologiya gendernykh otnosheniy: teoriya i praktika [Psychology of gender relations: theory and practice]. Sankt-Peterburg: Alteyya, 408 p. (in Russ.).

Kletsina, I. S. (2001), «On the Problems of Gender Psychology», Mir psikhologii, № 4, pp. 162-208. (in Russ.).

Kovalʹchuk, L. O. (2008), Henderne vykhovannya uchnivsʹkoyi molodi v Nimechchyni [Gender education of student youth in Germany]: dysertatsiya. Ternopilʹ: Ternopilʹsʹkyy nats. ped. un-t im. Volodymyra Hnatyuka. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2019), «Historical principles of forming a gender approach in physical education», Fizychne vykhovannya, sport i kulʹtura zdorovʺya u suchasnomu suspilʹstvi. № 4 (44), pp. 26-34. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2020), «The impact of sports on the formation of masculine and feminine traits in students of different ages», Fizychne vykhovannya, sport i kulʹtura zdorovʺya u suchasnomu suspilʹstvi, № 1 (49), pp. 74-89. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu. (2017), Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya [Theory and methods of physical education]: pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. fiz. vykhovannya i sportu. T. 2. Kyyiv: Olimpiysʹka lit. 392 p. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2020), «Conceptual approaches in the study of gender differentiation in physical education», Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu, № 2, pp. 80-87. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2019), «Conceptual principles of gender approach in physical education of schoolchildren», Sportyvnyy visnyk Prydniprovʺya, № 2, pp. 104-114. (in Ukr.)

Krutsevych , T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2015), «Gender features of self-description of physical development of schoolchildren», Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fiz. vykhovannya i sportu, № 12, pp. 56-60. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Yu., Marchenko, O. Yu. (2021), «Features and differences of self-assessment of physical development and physical health of young people in urban and rural areas», Naukovyy chasopys Natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 15: Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport), № 5K(134), pp. 85-89. (in Ukr.)

Mdivani, M. O. (1991), Issledovaniye struktury fizicheskogo obraza «YA» u shkol'nikov [Study of the structure of the physical image "I" in schoolchildren]: avtoreferat. Moskva, 24 p. (in Russ.).

Marchenko, O. Yu. (2018), Teoretyko-metodolohichni osnovy hendernoho pidkhodu do formuvannya aksiolohichnoyi znachushchosti fizychnoyi kulʹtury shkolyariv [Theoretical and methodological foundations of the gender approach to the formation of axiological significance of physical culture of schoolchildren]: monohrafiya. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy, 292 p. (in Ukr.)

Marchenko, O. (2018), «Characteristic differences in the choice of factors of a healthy lifestyle as components of individual physical culture of modern schoolchildren», Slobozhansʹkyy naukovo-sportyvnyy visnyk, № 6(68), pp.10-15. (in Ukr.)

Marchenko, O. Yu. (2019), Teoretyko-metodolohichni osnovy hendernoho pidkhodu do formuvannya aksiolohichnoyi znachushchosti fizychnoyi kulʹtury u shkolyariv [Theoretical and methodological foundations of a gender approach to the formation of axiological significance of physical culture in schoolchildren]: avtoreferat. Kyyiv: Nats. un-t fiz. vykhovanya i sportu Ukrayiny, 45 p. (in Ukr.)

Panhelova, N. Ye., Krutsevych, T. Yu., Danylko, V. M. (2018), Teoretyko-metodychni osnovy ozdorovchoyi fizychnoyi kulʹtury [Theoretical and methodological foundations of health physical culture]: navch. posib. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy, 454 p. (in Ukr.)

Pushkareva, N. L. (2001), «Gender Studies: Birth, Formation, Methods and Prospects in the System of Historical Sciences», Zhenshchina. Gender. Kul'tura. Moskva, P. 21. (in Russ.).

Praktikum po gendernoy psikhologii [Workshop on Gender Psychology] (2003) / Pod red. I.S. Kletsinoy. SPb.: Piter, 479 p. (in Russ.).

Samoylenko, N. I. (2016), «Prerequisites for the emergence of a gender approach in pedagogical science», Molodyy vchenyy, №6(33), pp. 458 - 461. (in Ukr.)

Saukh, P. Yu. (2011), Innovatsiyi u vyshchiy osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Innovations in higher education: problems, experience, prospects]. Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. Ivana Franka, 444 p. (in Ukr.)

Tarasenko, L. V. (2007), Gendernyy podkhod v fizicheskom vospitanii kak faktor ozdorovleniya mladshikh shkol'nikov [Gender approach in physical education as a factor in the health improvement of younger schoolchildren]: dissertatsiya. Tula: Tul'skiy gos. ped. un-t im. L.N. Tolstogo, 183 p. (in Russ.).

Tatarintseva N. Ye. (1999), Pedagogicheskiye usloviya vospitaniya osnov polorolevogo povedeniya detey mladshego doshkol'nogo vozrasta [Pedagogical conditions for the upbringing of the foundations of sex-role behavior in children of primary preschool age]: avtoreferat. Rostov-na-Donu, 18 p. (in Russ.).

Tomenko, O. A. (2012), Nespetsialʹna fizkulʹturna osvita uchnivsʹkoyi molodi: teoriya i metodolohiya [Non-special physical education of student youth: theory and methodology]: monohrafiya. Sumy: Vyd-vo «MakDen», 276 p. (in Ukr.)

Fashchuk, O. V. (2011), Henderni osoblyvosti fizychnoho vykhovannya pidlitkiv [Gender features of physical education of adolescents]: avtoreferat. Ivano-Frankivsʹk: Prykarpat·sʹkyy nats. un-t im. Vasylya Stefanyka, P.15. (in Ukr.)

Shtyleva, L. V. (2001), Gendernyy podkhod v doshkol'noy pedagogike: teoriya i praktika [Gender approach in preschool pedagogy: theory and practice]. Murmansk, pp. 40-47. (in Russ.).

Érykson, É. H. (2006), Identychnistʹ: yunistʹ i kryza [Identity: youth and crisis]. Moskva: MPSI, 352 p. (in Russ.).

Andrii Sitovskyi, Borys Maksymchuk, Vasyl Kuzmenko, Yuliya Nosko, Zoryana Korytko, Olga Bahinska, Oksana Marchenko (2019), «Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development», Journal of Physical Education and Sport, Vol.19 (3), Art 222, pp. 1532 – 1543. (in Eng.).

Bem S. L. (1983), «Gender schema theory and its implications for child development: Raising gender – schematic chidren in a gender – schematic society», Journal of women in culture and society, №8(4), pp. 65-78. (in Eng.).

Crum B., Mester J. (1994), A critical review of competing PE concepts. Sport scinces in Europe 1993 – Current and future perspectives. Aachen: Meyer and Meyer, pр. 516-533. (in Eng.).

Krutsevych T. Y., Marchenko O. Y. (2017), «Age differenced of self-esteem of physical self at school. Gender aspects», Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 2(38), pp. 112-116. (in Eng.).

Krutsevych T., Turchyk Y., Lukianchenko M., Djatlenko S. (2010), «The peculiariarities of physical education program in Ukraine», European J. of Physical and Health Education, №5, pp. 16-21. (in Eng.).

Scott S. (1986), «Gender: a useful category of historical analisis», The American Historical Review, № 5, pp. 10-67. (in Eng.).

Slingerland M., Haerens L., Cardon G., Borghouts L. (2014), «Differences in perceived competence and physical activity levels during single gender modified basketball game playin middleschool physical education», European Physical Education Review, № 20, pp. 20-35. (in Eng.).

Downloads

Published

2022-02-11

Issue

Section

Статті