MIDDLE MOUNTAINS TRAINING OF HIGH-QUALIFIED VISUALLY IMPAIRED SPRINTERS

Authors

Abstract

Purpose: determine the impact of middle mountains training on the visual acuity and the level of preparadness of highly qualified visually impaired sprinters.

Material and methods: we studied the indicators of the level of preparadness and visual acuity of the Honored Master of Sports of Ukraine in para-athletics among  athletes with visual impairmants in the middle mountains. The following methods were used: analysis and generalization of scientific and methodological literature, analysis of training loads and processing of parameters of training activity, pedagogical observation, pedagogical experiment (auto experiment), visometry, methods of mathematical statistics.

Results: middle mountains training led to positive changes in the indicators of the functional state of the visual analyzer and the level of preparadness of athlete.

Conclusions: the use of preparation of highly qualified visually impaired sprinter in middle mountains training positively influenced the development of the level of special preparadness and the visual acuity.

Keywords: middle mountains, special preparadness, visual acuity, visually impaired.

References

Adzhametova, L., Shesterova, L. (2018), "Features of physical training of sprinters with visual impairments at different stages of long-term improvement", Suchasni tendentsiyi rozvytku lehkoyi atletyky: zbirnyk naukovykh prats, Vol. 2. pp. 53-57. (in Ukr).

Bulatova, M. M. (1996), Teoretiko-metodicheskiye osnovy realizatsii funktsionalnykh rezervov sportsmenov v trenirovochnoy i sorevnovatelnoy deyatelnosti [Theoretical and methodological foundations for the implementation of the functional reserves of athletes in training and competitive activities]: dys. na polucheniye nauch stepeni d-ra ped. nauk, K., 356 p. (in Russ.).

Kolb, Dzh. (2003), Faktory okruzhayushchey sredy. Sportivnaya meditsina, [Environmental Factors. Sports medicine], Kiev: Olimp. lit., pp. 265–280. (in Russ).

Kolchinskaya, A. Z. (1990), "On the physiological mechanisms that determine the training effect of medium and high mountains", Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, №.4, pp. 39-43. (in Russ.).

Koskin, S. A. (2007), "Modern objective methods of visometry for the purpose of medical expertise", Vestnik Rossiyyskoy voyenno-meditsinskoy akademii, №4 (20), pp. 53-60. (in Russ.).

Kots, Yа. M. (1998), Sportivnaya fiziologiya [Sports physiology], uchebnik dlya institutov fizicheskoy kultury. M.: Izdatelstvo Fizkultura i sport, 258 p. (in Russ.).

Pasechnikova, N. V. (2009), "Congenital, hereditary and early acquired eye pathology in the formation of blindness and low vision in Ukraine", Vrodzhena ta henetychno obumovlena slipota ta slabkozorist. Problemy diahnostyky, obstezhennya ta kompleksne likuvannya: IV naukovo-praktychna konferentsiya dytyachykh oftalmolohiv Ukrayiny z mizhnarodnoyu uchastyu. Partenit, AR Krym, pp. 316-322. (in Russ.).

Platonov, V. N. (2013), Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obschaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya [Periodization of sports training. General theory and its practical applications], Kiev: Olimp. lit., pp. 486-514. (in Russ.).

Platonov, V. N., Bulatova, M. M. (1995), Gipoksicheskaya trenirovka v sporte [Hypoxic training in sport]. M.: Hypoxia medical, pp. 17-23. (in Russ.).

Samolenko, T. V. (2012) "The use of training in mountain conditions in the Olympic annual cycle of training in running at average distances", Fizicheskoye vospitaniye studentov, № 3, pp. 103–107. (in Russ.).

Suslov, F. P. (2000), Podgotovka sportsmenov v gornykh usloviyakh [Training of athletes in mountain conditions]. M.: Terra-Sport, Olimpiya Press, 176 p. (in Russ.).

Tu, Yanhao, Shesterova, L. Ye. (2017), "The influence of training in the middle and high mountains on the physical fitness of middle-distance runners living in different climatic conditions", Naukoviy chasopis Natsíonalnogo pedagogíchnogo uníversitetu ímení M. P. Dragomanova, Vol. 8 (90), №17, pp 53-57. (in Russ.).

Shesterova, L. E. (2019), "Hypoxic training in the training of runners specializing in endurance", Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v tsyklichnykh ta ekstremalnykh vydakh sportu: zbirnyk naukovykh prats, Kharkiv. Vol. 3, pp. 91-98. (in Russ.).

Shesterova, L., Pyatnytska, D. (2020), "The impact of training in mountain conditions on the training of skilled middle distance runners living at different altitudes", Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v tsyklichnykh ta ekstremalnykh vydakh sportu: zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv, Vol. 4, pp. 112-120. (in Ukr).

Shesterova, L. Ye., Tu, Yanhao (2015), "Dynamics of physical fitness of middledistance runners living in different climatic conditions", Slobozhanskiy naukovosportivniy visnik, № 4, pp. 100-104. (in Russ.).

Shesterova, L. Ye., Tu, Yanhao (2015), "Changing the level of physical fitness of skilled runners in medium distances under the influence of training in the highlands and highlands", Osnovy pobudovy trenuvalnoho protsesu v tsyklichnykh vydakh sportu: zbirnuk. naukovykh prats I Vseukr. naukovo-praktychnoyi Internetkonferentsiyi (12-13 bereznya 2015). Kharkiv: KHDAFK, pp. 85-88. (in Russ.).

Dill, D. B. (2005), "Comparative physiology in high altitudes", Journal of Cellular and Comparative Physiology, № 8 (3), pp. 301-313. (in Eng.).

Hitzeman, S. A., Beckerman, S. A. (1993), "What the literature says about sports vision", Optom Clin, №3 (1), pp. 145-69. (in Eng.).

Shesterova, L. Ye., Efremenko, A. N., Apaichev, A. V., Samolenko, T. V., Maslyak, I. P., Tu, Yanhao, Perevoznik, V. I., Krainik, Ya. B. (2018), "Change in the results of middle-distance runners living at different heights above sea level", Journal of Physical Education and Sport, 18 (Supplement issue 4), Art 280, pp. 1902 – 1906, 2018. DOI:10.7752/jpes.2018.s4280. (in Eng.).

Vigil, J. (1995), Road to the top. Great Britain: Creative Designes, 252 p. (in Eng.).

Weber, W. (1992), Mechanics of the human walking apparatus. Berlin: SpringerVerlag, 242 p. (in Eng.).

Winter, D. (1990), Biomechanics and motor control of Human movement. New York: John Wiley & Sons, 277 p. (in Eng.).

Wylegala, A. (2016), "The effects of physical exercises on ocular physiology", J Glaucoma, №25 (10), pp. 843-849. (in Eng.).

Downloads

Published

2022-02-11

Issue

Section

Статті