Foreign experience and public services through the implementation in national legislation Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2017.118829

Keywords:

administrative service, accessibility, implementation, service, public service, transparency, efficiency, quality

Abstract

The scientific research is devoted to the coverage of foreign experience in the provision of public services and ways of implementation in the domestic legislation of Ukraine. Covered by law in France, the United States, and the United Kingdom regarding the provision of public services by public administration bodies. It is established that the general tendency of the European countries, aimed at ensuring the effective and qualitative realization of the rights, freedoms and interests of citizens, meeting the needs of society, is characterized by the authorities to achieve the result.

The directions of improvement of the domestic legislation regarding the provision of public services in accordance with international legal standards are: development of the theory of public services, which consists in the definition of conceptual categorical provisions, principles of public services, criteria of the quality of public services, etc., in the Concept of public services; unification of legal regulation of administrative procedures by adopting the Administrative Procedural Code of Ukraine, which would clearly disclose the issue of providing public services; consolidation in the legal acts of types of legal guarantees of ensuring the legality of the provision of public services: control over the activities of public administration entities regarding the provision of public services; the prosecution of public servants for refusing to provide a certain type of public service, etc

Author Biographies

Yevgeny Leheza, University of Customs and Finance Volodymyra Vernadskoho str., 2/4, Dnipro, Ukraine, 49000

Doctor of Law, Associate Professor, ProfessorDepartment of Administrative and Customs Law

Andrii Manzhula, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University Shevchenka str., 1, Kropivnitsky, Ukraine, 25006

Doctor of Law, Associate Professor, ProfessorDepartment of Branch Law

References

 1. Kovbas, I. V. (2011). Publichno-vladni posluhy yak zasib zabezpechennia derzhavoiu realizatsii prav liudyny. Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy. Irpin, 236.
 2. Pryimak, L. I. (2013). Publichni posluhy v diialnosti derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy: orhanizatsiino-pravovi zasady; Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, 21.
 3. Tyshchenkova, I. O. (2015). Klasyfikatsiia elektronnykh posluh, shcho nadaiutsia orhanamy publichnoi administratsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pravo», 3 (32), 70–74.
 4. Bukhanevych, O. M. (2016). Teoretyko-pravovi ta prakseolohichni zasady nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini. Kyiv, 42.
 5. Ivanov, A. A. (2007). Administrativnoe pravo zarubezhnykh stran. Moscow: Spark, 60.
 6. Kuznetsova, Yu. A. Povyshenie kachestva i effektivnosti byudzhetnykh uslug: obobshhenie opyta zarubezhnykh stran. Available at: https://admhmao.ru/
 7. Vasil'eva, A. F. (2009). Administrativno-pravovoe regulirovanie publichnykh uslug v Germanii i Rossii: sravnitel'no-pravovoy analiz. Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy universitet. Saint Petersburg, 25.
 8. Tikhomirov, Yu. A. (Ed.) (2007). Publichnye uslugi i pravo. Moscow: Norma, 416.
 9. Syvertsen, T. The Many Uses of the «Public Service» Concept. Available at: http://nurmandi.staff.umy.ac.id/files/2012/02/theorypublicservice.pdf
 10. Sympson, R., Synkov, O. M. (Eds.) (2004). Rehuliuvannia posluh zahalnoho interesu v YeS. Kyiv: IMV KNU imeni Tarasa Shevchenka, 129.
 11. UK Corporate Tax Reform Update. Available at: http://www.cadwalader.com/resources/clients-friends-memos/uk-corporate-tax-reform-update
 12. Corporation tax reform. A consultation document. Available at: www.hmrc.gov.uk
 13. Osnovnoy Zakon Federativnoy Respubliki Germaniya ot 23 maya 1949 goda. Available at: http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0014_gru&object=tratranslat&l=ru
 14. Konstytutsiia Frantsii vid 3 chervnia 1958 roku. Available at: http://www.megabook.ru/
 15. Kozyrin, A. N. Publichnaya administratsiya v zarubezhnykh stranakh. Available at: www.kozyrin.ru/userfiles/documents/articleak.pdf
 16. Kozyrin, A. N. (Ed.) (1996). Administrativnoe pravo zarubezhnykh stran. Moscow: Izdatel'stvo «SPARK», 229.
 17. Konstytutsiia korolivstva Ispaniia vid 27 hrudnia 1978 roku. Available at: http://worldconstitutions.ru/?p=149
 18. Manylich, L. I. (2012). Publichni posluhy v diialnosti derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy: orhanizatsiino-pravovi zasady. Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, 242.

Published

2017-12-31

How to Cite

Leheza, Y., & Manzhula, A. (2017). Foreign experience and public services through the implementation in national legislation Ukraine. ScienceRise: Juridical Science, (2 (2), 45–49. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2017.118829

Issue

Section

Juridical Science