The right to freedom of peaceful assembly in the digital environment of society

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.254284

Keywords:

right to freedom of peaceful assembly, digital environment, exercise of law, existence

Abstract

This research is devoted to the study of the peculiarities of human use of the right to freedom of peaceful assembly in Ukraine and the exercise of this right in the digital environment. The article examines the forms of exercising the right to freedom of peaceful assembly, the peculiarities of their definition in the digital environment in social networks and messengers, the content of this right at the present stage of development of civil society in Ukraine. The freedom to exercise this right in the digital environment is substantiated by the democratic principles of society and the spheres of its existence, in particular digital existence, using the means of telecommunication available to members of Ukrainian society. It is argued, that the right to freedom of peaceful assembly in the digital environment has several basic forms: 1) subjective form of dissemination of information, among subjects who can see the content of the page of a person, which does not provide a specific goal of forming like-minded people and uniting their interests; 2) creation of special groups, networks, which have the immediate goal of attracting and uniting the sole purpose of a certain group of people. The digital environment, which in life is increasingly absorbing people, requires detailed study by legal scholars, because along with the freedom to use these achievements of scientific and technological progress, this area needs quality regulation through a universal regulator - law, relations within it primarily by limiting the state's influence on the freedom of existence and development of the individual and the rights, associated with it, as well as creating decent conditions for the digital development of the individual, his/her freedom and dignity. The exercise of the right to freedom of peaceful assembly in the digital environment depends on the behavior and decisions of public authorities and local governments, as well as on the administrators of relevant social networks. If the first (public authorities) can restrict the work of social networks, the administrators who under certain conditions should be considered as representatives of public administration in the social network can act as censors of the right to freedom of peaceful assembly, using their powers to deleting certain posts, blocking the work of social pages. Unfortunately, the peculiarities of the exercise of these powers in the field of ensuring the right to freedom of peaceful assembly do not find the necessary and sufficient legal regulation, which negatively affects the right to freedom of peaceful assembly in the digital environment, the possibility of its freedom and participation conditions of an unlimited number of participants in such meetings. This is due to the lack of doctrine of understanding the content of the right to freedom of peaceful assembly in the digital environment and forms of its implementation, the composition of relations, in which this right is exercised

Author Biography

Mykola Sambor, Main Department of National Police in Chernihiv Region; Pryluky District Council

PhD, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, Head of Monitoring Sector

Pryluky District Police Department

Deputy

References

 1. Lytvyn, V. (2019). Prezydenty. Politychne liderstvo: svitovi realii, ukrainska praktyka. Kyiv: Hamazyn, 464.
 2. Rabinovych, P. M. (2021). Osnovy teorii ta filosofii prava. Lviv: Vydavnytstvo LOBF «Medytsyna i pravo», 256.
 3. Dzhochka, O. P., Martyn, V. M., Samahalska, Yu. Ya. et. at.; Yavorska, O. S. (Ed.) (2017). IT pravo. Lviv: Vydavnytstvo «Levada», 470.
 4. Bratasiuk, O. B., Mentukh, N. F. (2021). The concept and classification of digital rights in Ukraine. Juridical Scientific and Electronic Journal, 10, 58–61. doi: http://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-10/12
 5. Razmetaeva, Y. (2020). Digital human rights and problems of extraterritoriality in their protection. Law and Public Administration, 4, 18–23. doi: http://doi.org/10.32840/pdu.2020.4.2
 6. Volodska, V., Dvorovyi, M. (2021). Internet-Svoboda v Ukraini 2020. Dotrymannia prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod v interneti. Available at: https://dslua.org/wp-content/uploads/2021/09/Internet-svoboda-2020.pdf Last accessed: 28.03.2022
 7. Sambor, M. (2011). Pravo yak poniattia ta pidkhody do yoho rozuminnia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky, 87, 59–63.
 8. Prezydent, Prem’ier-ministr, Mintsyfry prezentuvaly mobilnyi zastosunok «Diia» (2020). Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/prezident-premyer-ministr-mincifra-prezentuvali-mobilnij-zastosunok-diya Last accessed: 04.01.2022
 9. Pro deiaki zakhody shchodo polipshennia dostupu fizychnykh ta yurydychnykh osib do elektronnykh posluh (2019). Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 558/2019. 29.06.2019. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/5582019-28853 Last accessed: 04.01.2022
 10. Pro oblik vnutrishno peremishchenykh osib (2014). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 509. 01.10.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#Text Last accessed: 04.01.2022
 11. Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo zastosuvannia elektronnykh studentskykh (uchnivskykh) kvytkiv (2019). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 1051. 18.12.2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2019-%D0%BF#Text Last accessed: 25.01.2022
 12. Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo zastosuvannia vidobrazhennia v elektronnomu vyhliadi informatsii, shcho mistytsia u svidotstvi pro narodzhennia, ta informatsii pro zareiestrovane mistse prozhyvannia, shcho ye u volodinni ta rozporiadzhenni Derzhavnoi mihratsiinoi sluzhby (2020). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 911. 23.09.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2020-%D0%BF#Text Last accessed: 04.01.2022
 13. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia ta perevirky e-pasporta i e-pasporta dlia vyizdu za kordon, yikh elektronnykh kopii (2021). Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 911. 18.08.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-2021-%D0%BF#Text Last accessed: 04.01.2022
 14. Aristova, I. V., Baranov, O. A., Dzoban, O. P. et. al.; Bieliakov, K. I. (Ed.) (2019). Yurydychna vidpovidalnist za pravoporushennia v informatsiinii sferi ta osnovy informatsiinoi deliktolohii: Kyiv: KVITs, 344.
 15. Koziubra, M. I., Pohrebniak, S. P., Tseliev, O. V., Matvieieva, Yu. I.; Koziubra, M. I. (Ed.) (2015). Zahalna teoriia prava. Kyiv: Vaite, 392.
 16. Pro avtorske pravo i sumizhni prava (1993). Zakon Ukrainy No. 3792-XII. 23 hrudnia 1993. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text Last accessed: 04.01.2022
 17. Sambor, M. A. (2013). Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii, pov’iazani iz zniattiam informatsii z transportnykh telekomunikatsiinykh merezh ta vstanovlennia mistseznakhodzhennia radioelektronnoho zasobu: pidstavy dlia provedennia ta umovy harantuvannia prav i svobod liudyny ta hromadianyna yak spozhyvacha posluh rukhomoho (mobilnoho) zv’iazku. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Iurydychni nauky», 1 (4), 74–81.
 18. Ukhvala Frunzenskoho raionnoho sudu m. Kharkova u spravi No. 645/2378/17. 07.05.2018 (provadzhennia No. 1-kp/645/133/18). Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73820305 Last accessed: 04.01.2022
 19. Ukhvala Khortytskoho raionnoho sudu mista Zaporizhzhia u spravi No. 337/1846/17. 19.06.2017 (provadzhennia No. 2/337/1013/2017). Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/68256594 Last accessed: 04.01.2022

Published

2022-03-31

How to Cite

Sambor, M. (2022). The right to freedom of peaceful assembly in the digital environment of society. ScienceRise: Juridical Science, (1(19), 4–12. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.254284

Issue

Section

Juridical Science