Состояние, проблемы и перспективы развития спортивного и оздоровительного туризма в Украине

Автор(и)

  • Александр Николаевий Топорков Харьковская государственная академия физической культуры, Україна
  • Сергей Николаевич Котляр Харьковская государственная академия физической культуры, Україна

Ключові слова:

туризм, отдых, перспективы, развитие, проблемы

Анотація

В статье определены роль спортивно-оздоровительного туризма, как одного из факторов, который может благоприятно повлиять на социально-экономическое развитие страны, способствовать установлению нового позитивного имиджа Украины на мировом рынке услуг. Проанализировано состояние спортивно-оздоровительного туризма, указаны существующие проблемы и возможные пути их решения, а также перспективы его развития с определением приоритетных направлений их реализации.

Посилання

. Ахмедова О. О. Можливості використання світового досвіду державного регулювання у сфері туризму в Україні . Вісник Національного університету цивільного захисту України. (Серія "Державне управління"). 2016. № 1. С. 32–37.

Габа М. І. Фактори впливу на розвиток та діяльність у сфері сільського зеленого туризму Карпат. Інтелект XXI, 2014. № 5. С. 87–94.

Колотуха О. В. Геосистемна парадигма спортивного туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (Серія "Географія"). 2013. № 2. С. 123–132.

Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків. 2014. 155 с.

Спортивний туризм на сучасному етапі. Матеріали Міжнародної НПК «Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості». Київ, 2002. 167 с.

Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії. К.: Атіка, 2009. 392 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті