ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ CУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З НЕРУХОМІСТЮ

Автор(и)

  • Олександр Леонідович ШЕРСТЮК Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9866-511X

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.114-125

Ключові слова:

контроль, нерухомість, завдання контролю, функції системи управління, планування, прийняття управлінських рішень, оцінювання інформації, регулювання

Анотація

Предметом дослідження визначено реалізацію заходів контролю операцій суб’єктів господарювання з нерухомістю. Метою статті є ідентифікація завдань контролю операцій з нерухомим майном. Основою методології дослідження є застосування системного підходу, методів аналізу, синтезу, бібліографічного дослідження та моделювання. Визначено основні види операцій суб’єктів господарювання з нерухомим майном. Запропоновано ідентифікувати завдання їх контролю на основі функцій, що виконуються системою управління. Визначено, що зміст завдань контролю під час планування операцій з нерухомістю визначається з урахуванням очікувань стейкхолдерів стосовно майбутніх подій та їх результатів. Обґрунтовано необхідність формалізації відповідних завдань для визначення їх відповідності інтересам суб’єкта господарювання та осіб, зацікавлених в інформації щодо його діяльності. Встановлено, що під час формування та реалізації управлінських рішень завдання контролю операцій з нерухомістю мають охоплювати сферу забезпечення їх відповідності економічним, соціальним та іншим інтересам стейкхолдерів, визначення їх прийнятності з точки зору дотримання формалізованих алгоритмів. Вирішення завдань контролю на етапі оцінювання стану виконання управлінських рішень передбачає визначення на основі отриманої інформації результатів здійснених операцій підконтрольного суб’єкта з нерухомим майном. Завданнями контролю на етапі регулювання операцій з нерухомістю мають бути визначені встановлення підстав для прийняття управлінського рішення з метою внесення коригувань до діяльності. Сформульовані завдання контролю операцій суб’єктів господарювання з нерухомим майном дають можливість визначити цільове спрямування заходів, за результатами яких стейкхолдери отримають можливість для адекватного оцінювання їх змісту, якісних характеристик та результатів. Вирішення ідентифікованих під час дослідження завдань сприятиме задоволенню потреб зацікавлених осіб в необхідній інформації, оптимізації організаційного, інформаційного та методичного забезпечення контролю.

Біографія автора

Олександр Леонідович ШЕРСТЮК, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування

Посилання

Bardash, S. V., Kaminska, T. H. (2019). Accounting and control of capital turnover: monograph [Oblik i kontrol kruhooborotu kapitalu: monohrafiia], Komprynt, Kyiv,

p. [in Ukrainian]

Voronin, V. O., Liantse, E. V., Mamchyn, M. M. (2014). Real estate market analytics: methodology and principles of modern assessment: monograph [Analityka rynku nerukhomosti: metodolohiia ta pryntsypy suchasnoi otsinky: monohrafiia], Mahnoliia, Lviv, 304 s. [in Ukrainian]

Holodnova, T. S. (2019). Control as a guarantee of legality of military formations property management of Ukraine: administrative and legal bases: Author’s thesis [Kontrol yak harantiia zakonnosti upravlinnia mainom viiskovykh formuvan Ukrainy: administratyvno-pravovi zasady: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk], Irpin, 20 s. [in Ukrainian]

Hubar, Yu. P. (2019). Geodetic support and improvement of real estate valuation methods and models: Author’s thesis [Heodezychne zabezpechennia ta udoskonalennia metodiv i modelei otsinky nerukhomosti: avtoref. dys. … d-ra tekhn. nauk], Lviv, 40 s. [in Ukrainian]

Hudz, P. V., Sharova, S. V. (2014). Theory and practice of real estate market development in the region: monograph [Teoriia i praktyka rozvytku rynku nerukhomosti rehionu : monohrafiia], Aktsent Invest-treid, Zaporizhzhia, 246 s. [in Ukrainian]

Kobzan, S. M. (2019). Formation of the real estate market: practical aspects and features of evaluation: monograph [Formuvannia rynku nerukhomosti: praktychni aspekty ta osoblyvosti otsinky: monohrafiia], Yurinkom Inter, Kyiv, 211 s. [in Ukrainian]

Kobzan, S. M., Pomortseva, O. Ye. (2021). Construction and real estate market. Problems and trends [Budivnytstvo ta rynok nerukhomosti. Problemy ta tendentsii], Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Hraal nauky», No. 1, s. 497–504. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.107 [in Ukrainian]

Pavlov, K. V. (2017). Institutional support of competition in regional residential real estate markets [Instytutsiine zabezpechennia konkurentsii na rehionalnykh rynkakh zhytlovoi nerukhomosti], Ekonomika i suspilstvo, Vyp. 13, s. 887–891. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/151.pdf [in Ukrainian]

Pavlova, N. V., Ptushkin, D. A., Chaplynskyi, K. O. (2019). Theoretical principles of fraud investigation methods related to the alienation of real estate citizens: monograph [Teoretychni zasady metodyky rozsliduvannia shakhraistva, poviazanoho z vidchuzhenniam obiektiv nerukhomoho maina hromadian: monohrafiia], Helvetyka, Kherson, 190 s. [in Ukrainian]

Pomeroy, R. S. (ed.) (1994). Community management and common property of coastal fisheries in Asia and the Pacific: concepts, methods and experiences. ICLARA Conf. Proc. 45, 189 p.

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., Clerkin, R. M. (1998). Public administration: understanding management, politics and law in the public sector. 4th ed., McGrawHill, New York, 458 р.

Samoilova, I. I. (2019). Essence and features of state regulation of the real estate market in Ukraine [Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho rehuliuvannia rynku nerukhomosti v Ukraini], Investytsii: praktyka ta dosvid, No. 24, s. 139–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.139 [in Ukrainian]

Skvortsova, S. Ya. (2013). Real estate tax as an effective source of local budgets filling [Podatok na nerukhomist yak efektyvne dzherelo napovnennia mistsevykh biudzhetiv]. Aktualni problemy ekonomiky, No. 8 (146), s. 109–114 [in Ukrainian]

Surkova, Yu. O. (2017). Financial control in the field of investment in housing construction: Author’s thesis [Finansovyi kontrol u sferi investuvannia v zhytlove budivnytstvo: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk], Kyiv, 20 s. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

АНАЛІЗ, АУДИТ, ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ