ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАХУВАННЯ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.127-134

Ключові слова:

механізм страхування, ефективність, соціально значимі види страхування, методи оцінювання, державне регулювання, завдання механізму, процесний і системний підходи дослідження

Анотація

Предметом дослідження, який висвітлений у статті, є механізм страхування, а саме: сутність механізму страхування, методологія дослідження, методи визначення ефективності. Метою дослідження є поглиблення теоретичних основ застосування механізму страхування страховиками і формулювання підходів до оцінки його ефективності. Методологією дослідження виступають загальнонаукові та спеціальні методи. У результаті дослідження на основі опрацювання наукових джерел визначено сутність механізму страхування. Проведений аналіз методологічних підходів до вивчення та дослідження механізму страхування дозволив обґрунтувати необхідність їх доповнення системним підходом, що забезпечує розгляд механізму з позицій комплексності та дозволяє виявляти системні прогалині у функціонуванні страхових компаній, державному регулюванні. Механізм страхування розглянутий з точки зору ефективності його функціонування. Сформульовано вимоги щодо завдань механізму страхування, ступінь виконання яких й буде свідчити про ефективність його дії. Запропоновано поняття «соціально значимі види страхування», що дозволяє розширити змістовне визначення категорії страхування. Визначено методи оцінювання ефективності механізму страхування відповідно до сформульованих завдань, наведено формули розрахунків, за якими можна оцінити ефективність механізму страхування за складовими завдань. Використання введених понять у теорію страхування дозволило сформулювати пропозиції щодо вдосконалення страхового законодавства в частині обов’язкових видів страхування та державного регулювання. Сферою застосування отриманих результатів є державне регулювання діяльності небанківських фінансових установ, діяльність страхових компаній.

Біографія автора

Вікторія Глібівна БАРАНОВА, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Посилання

Hamankova, O. O. (2009). Ukrainian insurance services market: theory, methodology, practice: monograph [Rynok strakhovykh posluh Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia], KNEU, Kyiv, 283 s. [in Ukrainian]

Kneisler, O. V. (2012). Reinsurance market of Ukraine: theoretical and methodological dominants of formation and development priorities: monograph [Rynok perestrakhuvannia Ukrainy: teoretyko-metodolohichni dominanty formuvannia ta priorytety rozvytku: monohrafiia], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 416 s. [in Ukrainian]

Pikus, R. V. & Vynokurova, K. Yu. (2020). Features of insurance market development in the conditions of information society [Osoblyvosti rozvytku strakhovoho rynku v umovakh informatsiinoho suspilstva], Ekonomika ta derzhava, No. 6, s. 180‒185 [in Ukrainian]

Tkachenko, N. V. (2020). New views on the insurance market development [Novi pohliady na rozvytok rynku strakhovykh posluh], Ekonomichnyi dyskurs, Vyp. 2, s. 183‒184 [in Ukrainian]

Shirinyan, L. V., Arych, M. I. & Bagatska, K. V. (2020). Competitiveness of insurance market of Ukraine in the conditions of globalization processes intensification: monograph [Konkurentospromozhnist strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh aktyvizatsii hlobalizatsiinykh protsesiv: monohrafiia], Lira-K, Kyiv, 404 s. Retreived from: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30994 [in Ukrainian]

Baranova, V. H. (2009). The financial mechanism of the insurance system: monograph monograph [Finansovyi mekhanizm funktsionuvannia strakhovoi systemy: monohrafiia], VMV, Odessa, 380 s. Retrieved from: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2391 [in Ukrainian]

Baranova, V. H. (2016). Strategic directions of development of the insurance market of Ukraine. Innovative directions of the insurance market development of Ukraine: Proceeding of the International scientific-practical conference (Kyiv, April 19-20, 2016) [Stratehichni napriamy rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy], Innovatsiini napriamky rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 19-20 kvitnia 2016 r.), Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, Kyiv, s. 16–19. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22141/16-19.pdf?sequence=1 [in Ukrainian]

Farmers are partially compensated for the damage caused by the drought [Ahrariiam chastkovo kompensuiut zbytky zavdani posukhoiu], Odessa Regional State Administration: sait. Retrieved from: https://oda.odessa.gov.ua/agrariyam-chastkovo-kompensuyut-zbytky-zavadni-posuhoyu [in Ukrainian]

Almost all flood victims in Bukovyna received compensation [Kompensatsii otrymaly maizhe vsi postrazhdali vid pavodkiv na Bukovyni], UKRINFORM: sait. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3063736-kompensacii-otrimali-majze-vsi-postrazdali-vid-pavodkiv-na-bukovini.html [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ