ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.135-143

Ключові слова:

фінансові важелі, показники ефективності, спеціальні економічні зони, ефективність дії фінансових важелів

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінювання результативності дії фінансових важелів. Предметом дослідження є підходи до формування груп фінансових важелів та визначення їх впливу на діяльність суб’єктів господарювання у спеціальних (вільних) економічних зонах. Метою статті є висвітлення підходів щодо оцінювання результативності дії фінансових важелів. Методологією дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи. У статті визначено основні підходи щодо вибору показників оцінки діяльності економічних суб’єктів з урахуванням специфіки їх функціонування у спеціальних (вільних) економічних зонах. Наголошується, що сьогодні аналіз дієвості фінансових важелів проводиться не на регулярній основі, використовуються різні показники, відсутній системний підхід. Фінансові важелі є складовою фінансового механізму та діють у взаємозв’язку з іншими його елементами. Тому оцінювання ефективності використання фінансових важелів має здійснюватися з урахуванням мети їх використання і періоду отримання очікуваних результатів. Узагальнення підходів щодо аналізу дієвості фінансових важелів дозволило запропонувати оцінювання їх дії за наступними ознаками: відповідно до сфери прояву ефективності – економічна, соціальна, бюджетна та екологічна; відповідно до періоду отримання очікуваних результатів – ефективність у короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах; відповідно до рівня прояву – ефективність на загальнодержавному, регіональному, галузевому рівнях, рівні підприємств та окремих спеціально обраних територій. Згідно із запропонованою системою показників були здійснені розрахунки, які показали неоднозначний результат впливу фінансових важелів на діяльність суб’єктів господарювання. Проведені дослідження та існуючий позитивний зарубіжний досвід дозволили запропонувати розробити концепцію створення спеціальних зон з виваженою системою фінансових важелів.

Біографія автора

Ірина Вікторівна МАМОНТОВА, Одеський національний економічний університет

здобувачка кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку

Посилання

Rayzberg, B. A. (2003). Fundamentals of economics [Osnovу еkonomiki], Infra-M, Moskva, 416 s. Retrieved from: https://altairbook.com/books/845809-osnovy-ekonomiki.html [in Russian]

Makukh, T. (2012). Features of financial management mechanism of industrial enterprises of formation [Osoblyvosti formuvannia mekhanizmu finansovoho upravlinnia vyrobnychykh pidpryiemstv], Ekonomichnyi analiz, T. 11 (2), s. 326–328. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11%282%29__66 [in Ukrainian]

Burdenyuk, T., Svirskyi, V. (2012). Theoretical principles of the financial mechanism [Teoretychni zasady finansovoho mekhanizmu], Ekonomichnyi analiz, Т. 10 (2), s. 201–205. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%282%29__43 [in Ukrainian]

Pravdyuk, N., Sharko, T. (2012). Evaluation of levers and tools of financial and economic diagnostics in agricultural enterprises [Otsinka vazheliv ta instrumentiv finansovo-ekonomichnoi diahnostyky v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh], Oblik i finansy, No. 3, s. 110–113. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_22 [in Ukrainian]

Vusyatytska, V. M. (2014). Analysis of the state financial levers effectiveness in stimulating of regional economic development [Analiz efektyvnosti finansovykh vazheliv derzhavy v stymuliuvanni rehionalnoho ekonomichnoho rozvytku], Efektyvna ekonomika, No. 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_11_27 [in Ukrainian]

Slavianska, N. H. & Yeris, L. M. (2005). Tax policy of the enterprise and assessment of the effectiveness of its application [Podatkova polityka pidpryiemstva i otsinka efektyvnosti yii zastosuvannia]. Retrieved from: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54863 [in Ukrainian]

State Statistics Service of Ukraine: website [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: vebsait]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Macroeconomic indicators of development of Odessa region: statistical collection (2010) [Makroekonomichni pokaznyky rozvytku Odeskoi oblasti: statystychnyi zbirnyk], Holovne upravlinnia statystyky v Odeskii oblasti. Retrieved from: http://www.od.ukrstat.gov.ua/publ [in Ukrainian]

Main Department of Statistics in Nikolaev region: website [Holovne upravlinnia statystyky u Mykolaivskii oblasti: vebsait]. Retrieved from: http://www.mk.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ