ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.1(76).2021.144-156

Ключові слова:

місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, бюджетна самостійність, фінансова децентралізація

Анотація

У статті досліджено сучасний стан і проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Встановлено, що в умовах фінансової децентралізації місцеві бюджети мають функціонувати як злагоджений механізм, забезпечуючи відповідність фінансових ресурсів запланованим асигнуванням. Обґрунтовано підходи щодо забезпечення бюджетної самостійності, які визначають наділення органів місцевого самоврядування необхідними інструментами та забезпечення їх спроможності до розвитку. Встановлено, що посилення акцентів на самостійності місцевих бюджетів може стати одним із важелів зміни системи місцевих фінансів на основі принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Для цього органам місцевого самоврядування запропоновано закласти достатню та стабільну дохідну базу в частині: запровадження власних податків і зборів; розширення неподаткових джерел доходів; зміни нормативів розподілу між бюджетами різних рівнів податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток підприємств; створення фондів економічного розвитку громад; збалансування дотацій і субвенцій. Аргументовано, що бюджетна самостійність є ідеальним економічним явищем, чого мають прагнути органи місцевого самоврядування. Її антиподами визначено жорстку фінансову залежність місцевих бюджетів від державного бюджету, брак власних доходів, неефективність розподілу коштів між бюджетами різних рівнів. При цьому за умови встановлених у нормативно-правовому полі дохідних джерел органи влади не спроможні забезпечити видатки за рахунок тих надходжень, які збираються на місцевому рівні. Обґрунтовано, що території із самостійними місцевими бюджетами можуть сформувати таку економічну основу в державі, яка відповідала б засадам фінансової децентралізації

Біографія автора

Віталій Валерійович ПИСЬМЕННИЙ, Західноукраїнський національний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія

Посилання

Treshchov, M. (2015). Decentralization as a means of resource self-sufficiency of territorial communities: theoretical aspect [Detsentralizatsiia yak zasib resursnoi samodostatnosti terytorialnykh hromad: teoretychnyi aspekt], Public administration and local self-government Vyp. 2, s. 60–69 [in Ukrainian]

Izha, M. M. (2010). Index of decentralization of European countries [Indeks detsentralizatsii yevropeiskykh krain], Derzhava i parvo, No. 48, s. 629–634 [in Ukrainian]

The Buget Code of Ukraine: Law of Ukraine, No. 2456-VI, 08.07.2010 [Biudzhetnyi kodeks Ukrainy: Zakon, Kodeks, No. 2456-VI, 08.07.2010], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 50–51, St. 572 [in Ukrainian]

On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine, No. 280/97-ВР, 21.05.1997 [Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy, No. 280/97-ВР, 21.05.1997], Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 24, St. 170 [in Ukrainian]

Kyrylenko, O. P. (2001). Financial independence of local self-government [Finansova nezalezhnist mistsevoho samovriaduvannia], Finansy Ukrainy, No. 1, s. 34–39 [in Ukrainian]

Yurii, S. I., Demianyshyn, V. H. (2010). Budget, budget doctrine and budget policy of the state: modern paradigm, immanent determinism, realities and perspectives [Biudzhet, biudzhetna doktryna ta biudzhetna polityka derzhavy: suchasna paradyhma, imanentnyi determinizm, realii i perspektyvy], Svit finansiv, No. 4, s. 7–27 [in Ukrainian]

The State Treasury Service of Ukraine: website [Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy: vebsait]. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua [in Ukrainian]

Lunina, I. O. (ed.) (2010). Diversification of local budget revenues: monograph [Dyversyfikatsiia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv: monohrafiia], DU «Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy», Kyiv, 320 s. [in Ukrainian]

Kyrylenko, O. P. (2002). Local budgets in the economic system of the state: dissertation abstract [Mistsevi biudzhety v ekonomichnii systemi derzhavy: avtoreferat dysertatsii doktora ekon. nauk], Kyiv, 40 s. [in Ukrainian]

Kozachenko, Yu. P. (2014). Local finances as an important resource of local self-government: theoretical approach [Mistsevi finansy yak vazhlyvyi resurs mistsevoho samovriaduvannia: teoretychnyi pidkhid], Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, No. 1, s. 124–131 [in Ukrainian]

Salo, T. V. (2013). Decentralization of the financial system: the state and level assessment in Ukraine [Detsentralizatsiia finansovoi systemy: stan ta otsinka rivnia v Ukraini], Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Vyp. 35, s. 324–330 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-16

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ