ТЕОРЕТИЧНІ КОНТЕКСТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ САМОКЕРОВАНИМИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.19-28

Ключові слова:

стратегічний вибір, самокеровані складні системи, соціально-економічний вимір, творча ініціативна діяльність, інтелектуальний потенціал, методологія нестандартних підходів

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано контексти методології сприйняття складних самокерованих соціально-економічних систем, як планетарно-цивілізаційних соціальних систем. Усвідомлення суті сучасної глобальної та планетарної кризи цивілізації дозволяє переконатися в тому, що планета Земля, яка на основі класичних підходів традиційно сприймається як фінансово-економічна, у методологічному плані повинна розглядатися як планетарно-цивілізаційна соціальна cистема. Видатні мислителі сучасності, вчені багатьох високорозвинених країн досить однозначно довели, що її основною причиною є духовний занепад соціуму, занепад цілісної свідомості суб’єктів соціуму, орієнтування на визначення однобічного логіко-ментального інтелекту, втрата моральних цінностей та відповідальності людини за створення однобічного технічного світу, наростання недовіри до інституцій суспільного управління. Все це підкреслює неспроможність кваліфікованого і компетентного пошуку напрямків та механізмів подолання планетарно-цивілізаційної кризи соціуму. То ж первинним завданням розвитку планетарної цивілізації стає необхідність кардинальної зміни світобачення і світосприйняття, яке б виходило із життєвих цінностей: охорони здоров’я людей, освіти, як надбання нових знань, мирного співіснування, гідності людини, як такої, довіри та гармонії відносин між людьми і людей з природою. З наукової точки зору ця кардинальна зміна світогляду полягає в переході від цільової до ціннісної раціональності, на основі поглиблення духовно-моралісних факторів, які повинні задавати вектор антикризового екологічно чистого мислення, щодо усіх управлінських рішень на полі практичних дій щодо реформування національних та глобальних систем господарювання.

Біографії авторів

Костянтин Васильович Завгородній, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДІ розвитку економіки та суспільства

Володимир Андрійович Ткаченко, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

доктор економічних наук, професор, НДІ розвитку економіки та суспільства

Посилання

Tkachenko, V. A. (2007). In search of a new paradigm of social development relations [V poshukakh novoi paradihmy vidnoshen suspilnoho rozvytku], Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, No. 1, s. 159–164 [in Ukrainian]

Zadorozhna, O. G. (2020). Methodological basics of the strategy development management of spiritual-noosphere stable anti-crisis development [Metodolohichni zasady upravlinnya rozrobkoiu stratehii dukhovno-noosfero-staloho hospodarskoho antykryzovoho rozvytku], Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, No. 1 (38), s. 176–182 [in Ukrainian]

Tkachenko, V. A. (2008). Intellectual potential as a means of rebuilding and renewal of unityof production forces and productive relations [Intelektualnyi potentsial yak zasib vidtvorennya ta ponovlennya yednosti vyrobnychykh syl i vyrobnychykh vidnosyn], Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 1 (11), s. 159–164 [in Ukrainian]

Lyashenko, V. I. (2006). Regulation of economic systems development: theory, regimes, institutions [Regulirovanie razvitiya ekonomicheskikh sistem: teoriya, rezhimy, instituty], DonNTU, Donetsk, 668 s. [in Russian]

Bulgakov, S. N. (1999). Economy philosophy [Filosofiya khozyaystva], Novye tekhnologii, Moskva, 367 s. [in Russian]

Horkheimer, M. (2011). The Eclipse of reason. Critique of instrumental reason. «Canon+» ROOI «Rehabilitation», Moskva, 224 p.

Tkachenko, V. A. (2014). Epistemological skepticism as a basis of economic policy in Ukraine: monograph [Epistemolohichnyi skeptytsyzm v osnovi ekonomichnoi polityky v Ukraini: monohrafiia], DUAN, Monolit, Dnipropetrovsk, 264 s. [in Ukrainian]

Kholod, S. B. (2015). Management of innovative development at mesolevel: monograph. Ed. by V. A. Tkachenko [Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom na mezorivni: monohrafiia; za nauk. red. V. A. Tkachenka], DUAN, Monolit, Dnipropetrovsk, 360 s. [in Ukrainian]

Chimshit, S. I. (2008). Management of complex socio-economic systems potential: monograph [Upravlenie potentsialom slozhnykh sotsialno-ekonomicheskikh sistem: monohrafiya], DUAN, Monolit, Dnipropetrovsk, 362 s. [in Russian]

Global Economic Prospects: Managing Growth in a Volatile World (2012). The World Bank, Vol. 5, 162 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ