РОЛЬ ТА ЗАДАЧІ МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Юрій Володимирович Робул Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна http://orcid.org/0000-0002-7299-9648

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.54-65

Ключові слова:

циркулярная экономика, маркетинговая система, макромаркетинг, концепции, Индустрия 4.0, цифровой маркетинг

Анотація

У статті розглянуто роль та місце маркетингу у соціо-економічній системі, яка функціонує на засадах циркулярної економіки. Доведено необхідність системного розгляду маркетингу на рівні національної економіки із залученням категорій та понять макромаркетингу. Відповідно, маркетинг має розглядатися на двох рівнях: політика на рівні окремої організації та на рівні маркетингової системи. Визначено предмет, об’єкт та завдання макромаркетингу у зв’язку з потребами циркулярної економіки. Показано, що під впливом Індустрії 4.0 некерований розвиток маркетингових систем створює ризики неефективного використання ресурсів, невідповідального споживання, зростання цифрової нерівності, що суперечить меті циркулярної економіки. У зв’язку з цим, в якості інструментів забезпечення циркулярності в маркетингу запропоновано розглядати освітні програми відповідального споживання та політику корпоративної соціальної відповідальності на рівні організацій. Вказано на зв’язок між застосуванням цифрового маркетингу і вимогами до енергозбереження та енергоефективності, у цьому зв’язку широке впровадження цифрового маркетингу розглядається як важливий крок до забезпечення функціонування циркулярної економіки. Доведено, що активне використання цифрових технологій у маркетингу також має призвести до зростання економічної ефективності функціонування організацій та національної економіки в цілому для забезпечення необхідних для циркулярної економіки технологічних інновацій. У зв’язку з ризиком виникнення цифрової нерівності, пов’язаної з нею деіндустріалізацією, падінням доходів домогосподарств та деградацією внутрішніх ринків, а також необхідністю забезпечення інноваційної траєкторії розвитку, запропоновано розглядати маркетинг не лише як елемент споживчої, але й інноваційної підсистеми суспільства. Запропоновано модель маркетингу, що узгоджується з вимогами розвитку циркулярної економіки, на тлі розвитку Індустрії 4.0. Сформульовано напрями зміни/розширення теоретико-методологічних підходів до маркетингу відповідно до запропонованої моделі.

Біографія автора

Юрій Володимирович Робул, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Посилання

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, Vol. 143, pp. 757–768. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.12.048.

Kirchherr, J., & van Santen, R. (2019). Research on the Circular Economy: A Critique of the Field. Resources, Conservation and Recycling, Vol. 151, 104480. DOI: 10.1016/j.resconrec.2019.104480.

Khan, I. S., Ahmad, M. O., & Majava, J. (2021). Industry 4.0 and sustainable development: A systematic mapping of triple bottom line, Circular Economy and Sustainable Business Models perspectives. Journal of Cleaner Production, Vol. 297, 126655. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.126655.

Trushkina, N. V. (2021). Circular Economics: Concept Formation, Evolution of Development, Barriers, Problems and Prospects [Tsyrkuliarna ekonomika: stanovlennia kontseptsii, evoliutsiia rozvytku, bariery, problemy i perspektyvy], Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 1, s. 9–20. DOI: 10.37405/1729-7206.2021.1(40).9-20 [in Ukrainian]

Loyko, V. V. (2019). Problems of development of the circular economy in Ukraine [Problemy rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini], Conference Proceedings of IІI International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area, August 23th, 2019, Baltija Publishing, Riga, рр. 24–27 [in Ukrainian]

Li, G., Wu, H., Sethi, S. P., & Zhang, X. (2021). Contracting green product supply chains considering marketing efforts in the circular economy era. International Journal of Production Economics, Vol. 234, 108041. DOI: 10.1016/j.ijpe.2021.108041.

Rajput, S., & Singh, S. P. (2019). Connecting circular economy and industry 4.0. International Journal of Information Management, Vol. 49, pp. 98–113. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.03.002.

Bai, C., Orzes, G., & Sarkis, J. (2022). Exploring the impact of Industry 4.0 technologies on social sustainability through a circular economy approach. Industrial Marketing Management, Vol. 101, pp. 176–190. DOI: 10.1016/j.indmarman.2021.12.004.

Fisk, G. (1967). Marketing Systems: An Introductory Analysis. Harper & Row, New York, xviii, 797 p.

Layton, R. A. (2019). Marketing Systems – Looking Backward, Sizing up and Thinking Ahead. Journal of Macromarketing, Vol. 39, Issue 2, рp. 208–224. DOI: 10.1177/0276146718823897.

Rostow, W. W. (1962). The Process of Economic Growth (Monograph). W. W. Norton & Company, New York, 390 p.

Kotler, P., & Zaltman, G. (1971). Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. Journal of Marketing, Vol. 35, Issue 7, pp. 3–12.

Robul, Yu. V. (2011). Holystic concept of marketing performance [Kholistychna kontseptsiia efektyvnosti marketynhu], Marketing and Management of Innovations, No. 4, s. 124–130 [in Ukrainian]

Layton, R. A., & Domegan, C. (2021). The Next Normal for Marketing – The Dynamics of a Pandemic, Provisioning Systems, and the Changing Patterns of Daily Life. Australasian Marketing Journal, Vol. 29, Issue 1, pp. 4–14. DOI: 10.1177/1839334921998514.

Bartels, R., & Jenkins, R. L. (1977). Macromarketing. Journal of Marketing, Vol. 41, Issue 4, pp. 17–20.

Hunt, S. D. (1981). Macromarketing as a Multidimensional Concept. Journal of Macromarketing, Vol. 1, Issue 1, pp. 7–8.

Kadirov, D. (2018). Towards a Theory of Marketing Systems as the Public Good. Journal of Macromarketing, Vol. 38, Issue 3, pp. 278–297. DOI: 10.1177/0276146718767949.

Heeks, R., & Wall, P. J. (2018). Critical realism and ICT4D research. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Vol. 84. Issue 6, e12051. DOI: 10.1002/isd2.12051.

Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 1, Issue 1, pp. 24–40. DOI: 10.1016/j.eist.2011.02.002.

Robul, Yu. V. (2020). Marketing Socio-Technological System as the Environment of Functioning of Digital Marketing [Marketynhova sotsio-tekhnolohichna systema yak seredovyshche funktsionuvannia tsyfrovoho marketynhu], International Humanitarian University Herald. Series: Economics and Management, No. 41, s. 11–17. DOI: 10.32841/2413-2675/2019-41-2 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ