DOI: https://doi.org/10.15673/2312-3125.1/2010.33361

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ НЕЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З ЛОГІЧНИМИ УПРАВЛЯЮЧИМИ ПРИСТРОЯМИ

М. С. Юхимчук-Войтко

Анотація


В роботі запропоновано підходи до створення програмного забезпечення для моделювання поведінки нелінійних нестаціонарних систем, що працюють в режимі автоколивань. Особливістю програмного забезпечення, що пропонується є той факт, іцо воно дозволяє моделювати поведінку відповідного класу систем при впливі неконтрольованих параметричних збурень.


Ключові слова


нелінійні нестаціонарні системи; моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конторович М. И. Нелинейные колебания в радиотехнике / М. И. Конторович. - М.: Советское радио, 1983.-2 2 8 с.

Сидоров А. II. Исследование нелинейных систем в случае установления двухчастотных процессов /Сидоров А. Н., Коротаева И. П. // Техническая кибернетика, 1979. №5, С.148-158.

Юхимчук-Войтко М. С. Гармонічна лінеаризація САУ, що керується кінцевим автоматом під час дії параметричних збурень[Електронний ресурс] // М. С. Юхимчук-Войтко // Наукові праці ВНТУ. - 2009. -№3 (Прийнято до друку).

Юхимчук С. В. Опис комп’ютерного моделювання систем керування / Поремський Ю. В., Юхимчук С. В. //Вестник Херсонського національного технічного університету. — 2007. - №28. — С. 408-413.

Струченков В. И. Методы оптимизации: Основы теории, задачи, обучающие компьютерные программы / В.И. Стреченков — М.: „Экзамен”. — 2005. — 255 с.

Юхимчук С. В. Розробка пакета програм для аналізу поведінки систем контролю та управління нелінійними нестаціонарними об’єктами / Поремський Ю. В., Юхимчук С. В., Москвіна С. М. // Контроль і управління в складних системах: міжнародна конференція, 8-11 жовтня 2003 р., тези доповіді. - Вінниця, 2003.-С . 42.

Юхимчук С. В. Розробка пакета програм для моделювання систем контролю та управління нелінійними нестаціонарними об’єктами. / Поремський Ю. В., Юхимчук С. В., Москвіна С. М. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. -2003. — №6. - С. 89-92.
WEB:   https://atbp.onaft.edu.ua

e-mail:  volkov@onaft.edu.ua

тел:      (048) 712-41-92
            (048) 712-40-34

Адреса: Одеська національна академія
харчових технологій, 65039, Україна,
м. Одеса, вул. Канатна, 112.