ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО КРИТЕРІЮ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИКЛОВИХ СИСТЕМ ГІДРОПРИВОДУ

Автор(и)

  • О. В. Левчегнко Одеська Національна академія харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-3125.20/2015.36969

Ключові слова:

Енергетична ефективність, енергетичні втрати, робочий цикл, система гідроприводів.

Анотація

Розглянуто основні методи визначення та критерії ефективності гідравлічних систем, та визначено їх переваги і недоліки. Запропоновано узагальнену модель енергоспоживання циклових систем, яка враховує
функціональні характеристики виконавчих пристроїв, логіку роботи системи та рівень енергетичного споживання гідравлічної насосної станції.

Біографія автора

О. В. Левчегнко, Одеська Національна академія харчових технологій

к.т.н., Асистент кафедри Автоматизації виробничих процесів, науковий керівник науково-дослідної лабораторії Мехатроніки та робототехніки.

Посилання

Панамарьова О.Б. Узагальнений критерій для оцінки показників технічного рівня гідроагрегату живлення гідросистем/О.Б. Панамарьова//Механіка та машинобудування.Х.:НТУ«ХПІ».–2011.–№2’2011. –С. 34– 42.;

Объемный гидропривод и гидропневмоавтоматика: учеб. пособие / Г.А. Аврунин, И.В. Грицай, И.Г. Кириченко и др. – Х.: ХНАДУ. – 2008. – 412 с.;

[Глузман Г.Л. Надежность установок и систем управления / Глузман Г.Л., Падерно И.П. / - М. – Л., изд-во «Машиностроение», 1966. – 212 с.;

Базовский И. Надежность, теория и практика. – М., изд-во «Мир», 1965, - 376 с.,

Скрицкий В.Я. Эксплуатация промышленных гидроприводов / Скрицкий В.Я., Рокшевский В.А. / М.: Машиностроение, 1984. – 176с.;

Беленков Ю.А. Нейман В.Г. Надежность объемных гидроприводов и их элементов. – М., «Машиностроение», 1977. – 168 с.];

Система показателей качества продукции. Гидроприводы объемные, пневмоприводы, и смазочные системы. Номенклатура показателей: ГОСТ 4.37-90. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 39 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-01-29

Номер

Розділ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ