DOI: https://doi.org/10.15673/2312-3125.24/2015.56322

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА КОНЦЕНТРАЦІЇ РІДКОГО ПОГЛИНАЧА ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС

К. В. Беглов, О. О. Волошкіна, О. А. Плахотнюк

Анотація


Дослідження регулятора концентрації рідкого поглинача енергоблоку АЕС. У теперішній час актуальним
завданням є управління енергоблоком АЕС в маневреному режимі. При маневруванні потужність
енергоблоку можна змінювати за допомогою зміни концентрації ізотопу бору 10В в теплоносії першого
контуру. Ізотоп бору 10В є поглиначем нейтронів. Найбільш зручним способом зміни концентрації бору є
зміна концентрації борної кислоти. В даному випадку борна кислота виконує роль рідкого поглинача
нейтронів, що дозволяє безперервно управляти процесом поділу ядерного палива. Особливістю першого
контуру з погляду управління концентрацією рідким поглиначем є різні статичні й динамічні
характеристики при введенні і виведенні борної кислоти, тобто при нанесенні керуючого впливу з різними
знаками. Таким чином, виникає задача синтезу регулятора концентрації борної кислоти для нелінійного
об'єкта. У роботі наводиться обґрунтування структури та параметрів регулятора потужності енергоблоку
при регулюванні за допомогою рідкого поглинача. У процесі розрахунків було визначено, що оптимальним
є регулятор з ПІ-законом управління, який налаштований на об’єкт з мінімальним коефіцієнтом передачі та
максимальною постійною часу.

Ключові слова


Концентрація борної кислоти; аср; регулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


Pelykh S.N. Cladding rupture life control methods for a power-cycling WWER-1000 nuclear unit / S.N. Pelykh, M.V. Maksimov // Nuclear Engineering and Design. — 2011. —Vol. 241, № 8. — P. 2956—2963;

Maksimov, М. V. A model of a power unit with WWER-1000 as an object of power control [Text] / M. V. Maksimov, K. V. Beglov, Т. А. Tsiselskaya // works of the Odessa Polytechnic University. — Odessa, 2012. — Rel. 1(38). — P. 104-106.;

Медведєв Р.Б., Сангінова О.В. Оптимальне керування процесом зміни концентрації борної кислоти в теплоносії першого контуру АЕС з ВВЕР-1000 // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – 2002. – № 2 (22). – С. 22;

Харабет О.М. Вивчення класичної теорії автоматичного управління за допомогою персонального комп’ютера /О.М.Харабет. – О.:Бахва,2014. –188с
WEB:   https://atbp.onaft.edu.ua

e-mail:  volkov@onaft.edu.ua

тел:      (048) 712-41-92
            (048) 712-40-34

Адреса: Одеська національна академія
харчових технологій, 65039, Україна,
м. Одеса, вул. Канатна, 112.