DOI: https://doi.org/10.15673/2312-3125.24/2015.56329

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Д. А. Шумигай, А. П. Ладанюк, Р. О. Бойко

Анотація


В статті розглядається технологічний комплекс цукрового заводу, який можна віднести до складних систем
нелінійного типу. Обгрунтовано необхідність вирішення задачі координації в складних технологічних
комплексах. Виділено необхідні підсистеми для подальшого розв’язку поставленої задачі. Описано
структуру системи управління, яка поєднує переваги координаційного та ситуаційного управління.
Результатом розв’язку задачі координації буде підвищення ефективності функціонування технологічного
комплексу (максимізація обраного критерію управління) у разі роботи системи в штатному режимі. При
виникненні нештатної ситуації передбачено можливість застосування методів та принципів ситуаційного
управління, що має збільшити швидкість прийняття рішення у разі виникнення подібних ситуацій та
оперативне повернення до штатного режиму. Обгрунтовано вибір критерію управління. Наведено вигляд
графічного інтерфейсу розробленого програмного забезпечення, яке може бути інтегроване до вже існуючих
АСУТП на виробництві.


Ключові слова


Технологічний комплекс; ефективність управління; задача координації; декомпозиція; ситуаційне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Л. Мако, И. Такахара. - М.: Мир, 1973.- 344 с;

Системний аналіз складних систем управління: Навч. посіб. / А.П. Ладанюк, Я.В. Смітюх, Л.О. Власенко та ін. – К: НУХТ., 2013. – 274 с;

Ladanyuk, А. Situational Coordination of Continuous Technological Complexes Subsystems / A. Ladanyuk , D. Shumygai, R. Boiko // Journal of Automation and Information Sciences - USA.: Beggelhouse, vol. 45, 2013. – 68- 74 p.
WEB:   https://atbp.onaft.edu.ua

e-mail:  volkov@onaft.edu.ua

тел:      (048) 712-41-92
            (048) 712-40-34

Адреса: Одеська національна академія
харчових технологій, 65039, Україна,
м. Одеса, вул. Канатна, 112.