Редакційний штат

Головний редактор

Орест Іванович Фурдичко, д.е.н., д.с.-г.н., професор, академік НААН, Ukraine

Відповідальний секретар

Марія Ярославівна Височанська, к.е.н., Ukraine

Редакційна колегія

Ірина Ярославівна Антоненко, д.е.н., професор (Київ), Ukraine

Богдан Вежбінський, д. е. н., професор, Poland

Людмила Миколаївна Грановська, д.е.н., професор (Херсон), Ukraine

Олена Сергіївна Дем’янюк, д.с.-г.н., професор (Київ), Ukraine

Оксана Іванівна Дребот, д.е.н.,професор,чл.-кор.НААН, Ukraine

Ростислав Григорович Дубас, д.е.н., доцент (Київ), Ukraine

Іван Олександрович Ілієв, д. н., професор, Bulgaria

Йошіхіко Окабе, д.е.н.,професор, Japan

Леонід Іванович Копій, д.с.-г.н., професор (Львів), Ukraine

Наталія Василівна Кузін, д.е.н., доцент, професор (Біла Церква), Ukraine

Анатолій Михайлович Москаленко, д.е.н., доцент (Чернігів), Ukraine

Олександр Васильович Мудрак, д.с.-г.н., професор (Вінниця), Ukraine

Ірина Олексіївна Новаковська, д.е.н., доцент (Київ), Ukraine

Вікторія Собчик, д.с.-г.н., професор, Poland

Олександр Гринорович Тараріко, д.с.-г.н., професор, академік НААН, Ukraine

Олена Володимирівна Шерстобоєва, д.с.-г.н.,професор, Ukraine

Микола Харитонович Шершун, д.е.н.,доцент, Ukraine

Олексій Іванович Шкуратов, д.е.н., професор (Київ), Ukraine

Василь Юрійович Юхновський, д.с.-г.н., професор (Київ), Ukraine