Редакційний штат

Головний редактор

ФУРДИЧКО ОРЕСТ ІВАНОВИЧ

д.е.н., д.с.-г.н., професор, академік НААН

 

Відповідальний секретар

ВИСОЧАНСЬКА Марія Ярославівна

д.е.н., с.д.

 

 

Антоненко Ірина Ярославівна д.е.н., професор (Київ)

Вежбінський Богдан д. е. н., професор (Республіка Польща)

Грановська Людмила Миколаївна д.е.н., професор (Херсон)

Дем’янюк Олена Сергіївна д.с.-г.н., професор, чл.-кор. НААН (Київ)

Добряк Дмитро Семенович д.е.н., професор, чл.-кор. НААН (Київ)

Дребот Оксана Іванівна д.е.н., професор, академік НААН (Київ)

Дубас Ростислав Григорович д.е.н., професор (Київ)

Ілієв Іван Олександрович д. н., професор, (Болгарія)

Йошіхіко Окабе д.е.н., професор (Японія)

Копій Леонід Іванович д.с.-г.н., професор (Львів)

Кузін Наталія Василівна д.е.н., доцент, професор (Біла Церква)

Москаленко Анатолій Михайлович д.е.н., професор, чл.-кор. НААН (Чернігів)

Мудрак Олександр Васильович д.с.-г.н., професор (Вінниця)

Новаковська Ірина Олексіївна д.е.н., доцент (Київ)

Паляничко Ніна Іванівна д.е.н., старший науковий співробітник (Київ)

Собчик Вікторія д.с.-г.н., професор (Республіка Польща)

Тараріко Олександр Григорович д.с.-г.н., професор, академік НААН (Київ)

Шерстобоєва Олена Володимирівна д.с.-г.н., професор (Київ)

Шершун Микола Харитонович д.е.н., професор (Київ)

Шкуратов Олексій Іванович д.е.н., професор (Київ)

Юхновський Василь Юрійович д.с.-г.н., професор (Київ)