Редакційний штат

Головний редактор

ДРЕБОТ ОКСАНА ІВАНІВНА д.е.н., професор, академік НААН

Відповідальний секретар

Височанська Марія Ярославівна д.е.н., с.д.

 

Антоненко Ірина Ярославівна д.е.н., професор (Київ)

Бадрі Гечбая д.е.н., професор (Грузія)

Вежбінський Богдан д.е.н., професор (Республіка Польща)

Грановська Людмила Миколаївна д.е.н., професор (Херсон)

Дем’янюк Олена Сергіївна д.с.-г.н., професор,

член-кореспондент НААН (Київ)

Добряк Дмитро Семенович д.е.н., член-кореспондент НААН (Київ)

Дребот Оксана Іванівна д.е.н., професор, академік НААН (Київ)

Дубас Ростислав Григорович д.е.н., професор (Київ)

Ілієв Іван Олександрович д. н., професор (Болгарія)

Йошіхіко Окабе д.е.н., професор (Японія)

Копій Леонід Іванович д.с.-г.н., професор (Львів)

Кузін Наталія Василівна д.е.н., доцент, професор (Біла Церква)

Москаленко Анатолій Михайлович д.е.н., член-кореспондент НААН (Чернігів)

Мудрак Олександр Васильович д.с.-г.н., професор (Вінниця)

Новаковська Ірина Олексіївна д.е.н., доцент (Київ)

Паляничко Ніна Іванівна д.е.н., старший науковий співробітник (Київ)

Собчик Вікторія д.с.-г.н., професор (Республіка Польща)

Тараріко Олександр Григорович д.с.-г.н., професор, академік НААН (Київ)

Фурдичко Орест Іванович д.е.н., д.с.-г.н., професор, академік НААН (Київ)

Шерстобоєва Олена Володимирівна д.с.-г.н., професор (Київ)

Шершун Микола Харитонович д.е.н., професор (Київ)

Шкуратов Олексій Іванович д.е.н., професор (Київ)

Юхновський Василь Юрійович д.с.-г.н., професор (Київ)