Управління нерухомістю в контексті розвитку відносин власності

Галина Миколаївна Запша, Микола Павлович Сахацький

Анотація


У статті висвітлюються положення. що розкривають економічний зміст та складові нерухомості, показують діалектичний взаємозв'язок управління нерухомістю та розвитку відносин власності, визначають сутність та особливості функціонування сучасного ринку об'єктів нерухомості.

Ключові слова


власність; нерухомість; відносини власності; ринок об'єктів нерухомості; майно; регуляторна політика; підриємство; земля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 51, ст.553.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Глобальні трансформації і стратегії розвитку: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко [та ін.], – К.: ІСЕМВ, 1998. – 416 с.

Оцінка та управління нерухомістю [Навчальний посібник] / Кучеренко В.Р., Заяць М.А., Захарченко О.В., Сментина Н.В., Улибіна В.О. – Одеса: Видавництв ТОВ «Лерадрук», 2013. – 279 с.

Краткий политичекий словарь / Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. и др.; Сост. и общ. ред. Л.А. Оникоа, Н.В. Шишлина. – 6-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1989. – 623 с.

Власність у сільському господарстві / Юрчишин В.В., Онищенко О.М., Саблук П.Т. та і.; За ред. Юрчишина В.В., Саблука П.Т. – К.: «Урожай», 1993. – 352 с.
WEB:     http://efs.onaft.edu.ua/

e-mail:   econsecurity@mail.ru

тел:      (048)-712-42-41
    

Адреса: Одеська національна академія 
харчових технологій, 65039, Україна, 
м. Одеса, вул. Канатна, 112.