Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник ДонНУЕТ. Серія "Економічні науки"?
Увійдіть на сайт

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Список  літератури оформлюється згідно з наказом ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліо­графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та має містити не більше 10 джерел з датою їх видання не раніше, ніж 20 років. У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Бажано використовувати статті редакторів збірника. У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»(для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови). Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно з вимогами гарвардського стилю (стиль «автор-дата»).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 

Положення про авторські права

1.    Автор надає Журналу право на використання Твору наступними способами:

1.1.   Використовувати Твір шляхом опублікування його в науковому журналі «Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (серія «Економічні науки») мовою, що погоджена Автором і Журналом.

1.2.      Переробляти, адаптувати або іншим чином змінювати Твір без порушення суті змісту.

1.3.   Журнал має право довести Твір до загального відома, у т.ч. розміщення Твору повністю або частково в мережі Інтернет на веб-сторінці наукового журналу та інших інформаційних ресурсах.

2. Журнал має право встановлювати умови прийому і опублікування Твору в збірнику. Редколегії належить виняткове право відбору або відхилення матеріалів. Матеріальний носій рукопису поверненню не підлягає.

3. Автор заявляє, що:

-     він є автором (співавтором) Твору;

-     авторські права на даний Твір не передавались раніше та не будуть передані в майбутньому третім особам;

-     даний Твір не був раніше опублікований та не буде опублікований в іншому виданні до публікування його Журналом;

-     він не порушив права інтелектуальної власності інших осіб. Якщо у Творі наведені матеріали інших осіб, за виключенням випадків цитування в обсязі, виправданому науковим, інформаційним або критичним характером Твору, використання таких матеріалів здійснюється Автором з дотриманням норм законодавства;

-       він отримав усі необхідні дозволи на використання результатів, фактів та інших перейнятих матеріалів, правовласником яких є не він.

4. Автор надає згоду на передачу Журналом його особистих даних:

-      прізвище, ім'я, по батькові;

-      відомості про наукову кваліфікацію (науковий ступінь, вчене звання);

-      відомості про місце роботи та посаду;

-      контактні дані авторів.