Про журнал

Галузь та проблематика

Висвітлюються теоретико-методологічні аспекти розвитку сфери торгівлі та послуг в економіці України. Розглядаються питання вдосконалення менеджменту, маркетингу, обліку, аналізу та контролю на підприємствах та у фінансово-кредитних установах в умовах упровадження новітніх інформаційних технологій.

Процес рецензування

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування з боку членів редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються Вченою радою Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до друку.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу